Helse Midt-Norge RHF

Inntektsfordeling 2019 vedtatt

Del

Inntektsrammen for Helse Midt-Norge i 2019 er nå fordelt. Basert på forslaget til Statsbudsjett, er det snakk om 20,5 milliarder kroner. I beløpet inngår basisfinansiering og aktivitetsbaserte inntekter til helseforetakene.

Veksten innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg være høyere enn veksten innenfor somatikken. Styret for Helse Midt-Norge RHF forutsetter at det enkelte helseforetak innretter driften slik at mål knyttet til den gylne regel innfris.

Sammenlignet med rammen etter vedtatt Revidert Nasjonalbudsjett 2018 er realendringen 1,5 prosent. I tillegg til inntektspostene er det lagt inn lån og tilskudd til Helseplattformen på til sammen 575 millioner kroner i forslag til statsbudsjett 2019. Tilskuddet utgjør 110 millioner kroner og skal dekke kommunenes og fastlegenes investeringskostnad. Tilskuddet er etablert for å legge til rette for deltakelse fra kommuner og fastleger i Midt-Norge. Det er også foreslått lån til nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) på 217 millioner kroner for 2019.

Inntektsrammen fordeler seg slik:

5,9 mrd.               Helse Møre og Romsdal HF        
3,0 mrd.               Helse Nord-Trøndelag HF            
9,6 mrd.               St. Olavs hospital HF                      
0,25 mrd.            Sykehusapotekene i Midt-Norge HF      
2,0 mrd.               Helse Midt-Norge RHF

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal

74 83 99 00https://helse-midt.no/

Vi sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge.

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.

Følg saker fra Helse Midt-Norge RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Midt-Norge RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Midt-Norge RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom