Innovasjon Norge

Innovasjonstalen Hordaland: Sterkere privat-offentlig partnerskap kan gi innovative løsninger i verdensklasse

Del

Bergen kommunes offensive satsing på innovasjon, teknologiselskapet ScanReachs revolusjonerende løsning for å håndtere personell ved ulykke om bord på skip og rigger, samt Motitechs «MOTiview» som aktiviserer eldre og uføre - er alle eksempler på innovasjon i og fra Hordaland. I årene framover er både fylket og Norge avhengig av flere slike innovasjoner på tvers av privat og offentlig sektor.

Nina Broch Mathisen, direktør Innovasjon Norge Hordaland. Foto: Marianne Mork
Nina Broch Mathisen, direktør Innovasjon Norge Hordaland. Foto: Marianne Mork

- Vi må redusere utgiftene og øke produktiviteten i offentlig sektor skal vi opprettholde dagens velferdsmodell. Vi tror nøkkelen til suksess ligger i et sterkere samspill mellom privat og offentlig sektor, sier Nina Broch Mathisen, direktør i Innovasjon Norge Hordaland.

Fredag holder hun Innovasjon Norges innovasjonstale i Hordaland. Med denne sier selskapet noe om hvor skoen trykker mest i norsk næringsliv. I år pekes det spesielt på hvordan statsbudsjettet vil få trangere kår etter 2030. I regjeringens Perspektivmelding for 2017 presenteres tallene som viser at vi allerede om 13 år får et gap mellom inntekter og utgifter, som øker med fem milliarder kroner per år. Om det ikke skjer radikale endringer.

- Derfor må vi sørge for økt innovasjon mellom privat og offentlig sektor, skal vi gjøre perspektivmeldingens spådommer gjøres til skamme. For Hordaland sin del finnes det en rekke gode eksempler på at vi allerede har startet dette viktige arbeidet, sier Broch Mathisen.

Innovasjonsbyen Bergen inspirerer
Et av dem er Bergen kommune - en betydelig offentlig innkjøper av private tjenester, med et årlig innkjøpsbudsjett på 4,5 milliarder kroner. Kommunen er naturligvis svært opptatt av å få flere og bedre tjenester ut av hver skattekrone og har etablert Innovasjonsbyen Bergen, der de jobber aktivt med å invitere inn bedrifter for å utvikle og bruke innovative løsninger.

- Bergen kommune ble en naturlig samarbeidspartner for oss om årets Innovasjonstale her i Hordaland. Som en virkemiddelaktør er vi opptatt av å lage de beste forutsetninger for denne type aktivitet mellom det offentlige og private – og Bergens evne til nytenkning håper vi kan inspirere andre kommuner, uansett størrelse. En liten kommune kan også skape innovasjon i verdensklasse sammen med rette, innovative private partnere, sier Broch Mathisen.

Offentlige krav gir effekt
På fylkesnivå er det også sterkt fokus på verdiskaping, som går hånd i hånd med nye krav til miljøeffekt. Hordaland Fylkeskommune har i sine anbudsinvitasjoner stilt krav til 55 prosent og minst 25 prosent kutt i energiforbruk for å levere inn tilbud på fergeanbud. Så langt har det bidratt til cirka 90 prosent kutt i CO2-utslipp.

- Dette viser at ved å sette krav så bidrar det offentlige til at norsk næringsliv kommer i front, når det gjelder utslippsfrie transportløsninger til havs, sier Broch Mathisen.

Viktig kunde
Hvert år kjøper det offentlige Norge produkter og tjenester for rundt regnet 500 milliarder kroner. Offentlig sektor er dermed en svært viktig kunde og premissgiver for vekst og eksport av løsninger fra norsk næringsliv. Men samtidig som det offentlige har behov for å styrke sin innovasjonskompetanse, må også næringslivet lære seg hvordan det offentlige markedet fungerer.

- Norsk offentlig sektor kan bli et viktig testmarked for mange områder, blant annet velferdsteknologi og bærekraftig avfallshåndtering. Men på samme måte som underleverandører til oljeindustrien har måttet lære å kjenne sektoren og selskapene i den, må også mindre selskaper gjøre det samme når det gjelder offentlig sektor. Med en solid offentlig kunde i ryggen er det også lettere å erobre internasjonale markeder med verdensledende produkter og tjenester, sier Nina Broch Mathisen.

Tre nye ordninger
Innovasjon Norge har denne uken lansert tre nye ordninger som skal bidra til å utløse mer offentlig-privat innovasjon.

Pilot-E er en forenklet søke- og finansieringsordning i regi av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Den ene Pilot-E utlysningen gjelder innovative løsninger for utslippsfri godstransport og varedistribusjon, kollektivtransport og bygg- og anleggsdrift. Den andre utlysningen går til prosjekter som kan bidra til utviklingen av fremtidens digitale energisystem. Forskningsrådet og Innovasjon Norge har satt av til sammen 100 millioner kroner til de to utlysningene. I tillegg stiller Enova med en fleksibel ramme.

I tillegg utlyses det en ordning for Innovasjonspartnerskap. Denne ordningen skal gjøre det enklere for offentlige og private virksomheter å gå sammen om å utvikle nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Bak ordningen står Innovasjon Norge, Difi og Leverandørutviklingsprogrammet.


DRØMMELØFTET:

Må bli et foregangsland
Gjennom Drømmeløftprosessen har Innovasjon Norge sammen med næringslivet samlet innspill til hvordan offentlig-privat innovasjon kan bli bedre. I Innovasjonstalen 2017 presenterer Innovasjon Norge tre anbefalinger for å skape mer radikal offentlig-privat innovasjon:

  • Norge må bli et foregangsland for offentlig-privat innovasjon. Det betyr å samle flere mindre budsjettposter og heller prioritere nasjonale løft, slik land som USA, Storbritannia og Nederland har gjort.
  • Trepartssamarbeidet, dialogen mellom arbeidsgivere, fagforeninger og myndigheter, må sette behovet for radikal omstilling i offentlig sektor høyt på agendaen.
  • Få frem flere offentlige ledere som driver frem radikal innovasjon.


Kontaktperson, Innovasjon Norge Hordaland:

Nina Broch Mathisen, direktør Innovasjon Norge Hordaland, mobil 917 15 453, Nina.Broch.Mathisen@innovasjonnorge.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nina Broch Mathisen, direktør Innovasjon Norge Hordaland. Foto: Marianne Mork
Nina Broch Mathisen, direktør Innovasjon Norge Hordaland. Foto: Marianne Mork
Last ned bilde

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 OSLO

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom