Innovasjon Norge

Innovasjonstalen 2017 peker på styrking av offentlig og privat innovasjonssamarbeid

Del

Dersom det norske velferdsnivået skal opprettholdes i fremtiden må offentlig sektor og privat næringsliv samarbeide i mye større grad enn i dag.

Innovasjonstalen 2017 på Sentralen i Oslo. Anita Krohn Traaseth holder innovasjonstalen. FOTO: TOM HANSEN
Innovasjonstalen 2017 på Sentralen i Oslo. Anita Krohn Traaseth holder innovasjonstalen. FOTO: TOM HANSEN

- Frem til år 2030 er statsbudsjettet vårt i balanse, men så begynner det å bli vanskelig. Perspektivmeldingen sier at vi da får et gap mellom inntekter og utgifter som øker med fem milliarder kroner per år. Teoretisk er det flere løsninger, men det som virkelig monner er å redusere utgiftene og øke produktiviteten i offentlig sektor, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Onsdag holdt hun for tredje gang Innovasjon Norges årlige Innovasjonstale for en fullsatt sal på Sentralen i Oslo. Blant tilhørerne og deltagerne var næringsminister Monica Mæland, stortingsrepresentant og nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik, økonomiprofessor Einar Lie, politiske kommentatorer og en rekke ungdomspolitikere.

- Det er kort tid til 2030. Vi må allerede nå få frem nye helt nye arbeidsmåter og teknologiske løsninger dersom vi skal opprettholde dagens velferdsmodell. Offentlig og privat sektor er avhengige av hverandre. Det er et samspill vi må videreutvikle, sier Krohn Traaseth.

Må bli et foregangsland
Gjennom Drømmeløftprosessen har Innovasjon Norge sammen næringslivet samlet innspill til hvordan offentlig-privat innovasjon kan bli bedre. I Innovasjonstalen presenterte Innovasjon Norge-direktøren tre anbefalinger for å skape mer radikal offentlig-privat innovasjon:

  1. Norge må bli et foregangsland for offentlig-privat innovasjon. Det betyr å samle flere mindre budsjettposter og heller prioritere nasjonale løft, slik land som USA, Storbritannia og Nederland har gjort.
  2. Trepartssamarbeidet, dialogen mellom arbeidsgivere, fagforeninger og myndigheter, må sette behovet for radikal omstilling i offentlig sektor høyt på agendaen.
  3. Få frem flere offentlige ledere som driver frem radikal innovasjon.

Viktig kunde
Hvert år kjøper det offentlige produkter og tjenester for rundt regnet 500 milliarder kroner. Offentlig sektor er dermed en svært viktig kunde og premissgiver for vekst og eksport av løsninger fra norsk næringsliv. Men samtidig som det offentlige har behov for å styrke sin innovasjonskompetanse, må også næringslivet lære seg hvordan det offentlige markedet fungerer.

- Norsk offentlig sektor kan bli et viktig testmarked for mange områder, blant annet velferdsteknologi og bærekraftig avfallshåndtering. Men på samme måte som underleverandører til oljeindustrien har måttet lære å kjenne sektoren og selskapene i den, må også mindre selskaper gjøre det samme når det gjelder offentlig sektor. Med en solid offentlig kunde i ryggen er det også lettere å erobre internasjonale markeder med verdensledende produkter og tjenester, sier Traaseth.

Gode eksempler
Anita Krohn Traaseth peker på at det allerede er flere gode eksempler på innovasjon innen det offentlige, særlig innenfor helse- og velferdsområdet. Ett annet eksempel er NoDig, et selskap som bruker erfaring og teknologi fra olje og gass, og som borer horisontalt og skifter ut vann og avløpsrør uten graving, kaos og støy. Det kan spare norske kommuner for 50 milliarder kroner. I tillegg åpner det seg et marked i byer over hele verden, og mulighetene for eksportinntekter er store.

- Lykkes vi med dette skaper vi også et mer mangfoldig arbeidsliv, øker eksportinntektene og sikrer norsk velstand – også i 2030 og videre, sier Krohn Traaseth

Følger opp med nye tiltak
Som en direkte oppfølging lanserer nå næringsminister Monica Mæland tre nye utlysninger som skal bidra til å utløse mer offentlig-privat innovasjon.
Den ene utlysningen gjelder Innovasjonspartnerskap, som er en ordning som skal gjøre det enklere for offentlige og private virksomheter å gå sammen om å utvikle nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Bak ordningen står Innovasjon Norge, Difi og Leverandørutviklingsprogrammet.
De to andre utlysingene er knyttet til Pilot-E, som er en forenklet søke- og finansieringsordning i regi av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.Den ene Pilot-E utlysningen gjelder innovative løsninger for utslippsfri godstransport og varedistribusjon, kollektivtransport og bygg- og anleggsdrift. Den andre utlysningen går til prosjekter som kan bidra til utviklingen av fremtidens digitale energisystem. Forskningsrådet og Innovasjon Norge har satt av til sammen 100 millioner kroner til de to utlysningene. I tillegg stiller Enova med en fleksibel ramme.

--------------------------------

Innovasjonstalen 2017 og Drømmeløftrapporten 2017 «Innspill til ny retning for offentlig privat innovasjon» kan lastes ned på www.drømmeløftet.no.

Pressekontakt:
Frank Langva, fungerende kommunikasjonsdirektør, e-post: frlan@innovasjonnorge.no,
mob. 911 86 908

Kontakter

Bilder

Innovasjonstalen 2017 på Sentralen i Oslo. Anita Krohn Traaseth holder innovasjonstalen. FOTO: TOM HANSEN
Innovasjonstalen 2017 på Sentralen i Oslo. Anita Krohn Traaseth holder innovasjonstalen. FOTO: TOM HANSEN
Last ned bilde
Innovasjonstalen 2017 på Sentralen i Oslo. Anita Krohn Traaseth og Monica Mæland. FOTO: TOM HANSEN
Innovasjonstalen 2017 på Sentralen i Oslo. Anita Krohn Traaseth og Monica Mæland. FOTO: TOM HANSEN
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 OSLO

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom