Innovasjon Norge

Innovasjonstalen 2017 i Trøndelag: Samarbeid om innovasjon skal sikre fremtidig velferd

Del

Teknologi- og kompetansemiljø som kan og offentlige aktører som vil, gir Trøndelag viktige fortrinn når ny løsninger skal utvikles. – Et sterkere offentlig-privat innovasjonssamarbeid er nøkkelen dersom vi også i fremtiden skal opprettholde dagens velferdsnivå, sier Vigdis Harsvik, direktør for Innovasjon Norge Trøndelag.

FOTO: Står samlet for fremtidsrettet offentlig-privat innovasjonssamarbeid i Trøndelag: Fra venstre: Vigdis Harsvik (direktør Innovasjon Norge Trøndelag), Bård Eidet (daglig leder Trondheimsregionen), Tord Lien (regiondirektør NHO Trøndelag), Trude Nøst (direktør for plan og næring i nye Trøndelag fylkeskommune), Bård Benum (CEO Powel) og Gøran van der Burgt (medgründer Mode Sensors AS). (Foto: Innovasjon Norge)
FOTO: Står samlet for fremtidsrettet offentlig-privat innovasjonssamarbeid i Trøndelag: Fra venstre: Vigdis Harsvik (direktør Innovasjon Norge Trøndelag), Bård Eidet (daglig leder Trondheimsregionen), Tord Lien (regiondirektør NHO Trøndelag), Trude Nøst (direktør for plan og næring i nye Trøndelag fylkeskommune), Bård Benum (CEO Powel) og Gøran van der Burgt (medgründer Mode Sensors AS). (Foto: Innovasjon Norge)

Fredag holdt hun Innovasjon Norges innovasjonstale under et arrangement på Prinsen kino i Trondheim. Der viste hun til regjeringens perspektivmelding som fastslår at det norske statsbudsjettet allerede fra år 2030 kan gå med økende underskudd.

- Vi må redusere utgiftene og øke produktiviteten i offentlig sektor dersom vi skal opprettholde dagens velferdsmodell. Vi mener nøkkelen til suksess ligger i et sterkere samspill mellom privat og offentlig sektor. Vi må tenke nytt og næringslivet må være en del av løsningen, sier Vigdis Harsvik.

Trøndersk styrke
Harsvik peker på det hun kaller kortreist teknologi og kompetanse som en klar styrke for trøndelagsregionen.

- I tillegg har vi en rekke eksempler på offentlige aktører som allerede i dag inviterer til samarbeid om nye løsninger, sier hun.

Ett eksempel er Sør-Trøndelag fylkeskommune som nå skal inngå nye buss- og fergekontrakter med en samlet verdi på 10 milliarder kroner. I anskaffelsen er det bestemt at klimautslippene skal reduseres med 80 prosent og at de nye bussene skal være fossilfrie innen to år.

Bedre koblinger
- Trondheimsregionene har et godt omdømme med et nyskapende næringsliv og et ledende forskningsmiljø, bekrefter Bård Eidet, næringsansvarlig i Trondheim kommune og leder for Trondheimsregionene, et samarbeidsorgan for Trondheim og 9 av kommunene som ligger rundt byen.

De ti kommunene i regionen har et samlet årsbudsjett på 19 milliarder kroner, derav 4 milliarder kroner øremerket investeringer. Det gir muligheter for næringslivet.

- Vi trenger nye måter å tenke på. Viktig prioriteringer i regionen er blant annet miljøtiltak, grønn innovasjon, smarte innkjøp, organisasjonsutvikling, velferdsteknologi og smart mobilitet. I regionen har vi som mål å skape bedre koblingsmekanismer mellom kommunene og næringslivet, sier Eidet.

I Trondheim har bystyret allerede besluttet å etablere rutiner som sikrer at nyskaping og sosialt entreprenørskap kommer med når kommunen skal gjøre innkjøp.

Viktig samarbeid
- Samarbeidet med Trondheim kommune har vært svært viktig for vår del, forteller Gøran van der Burgt, forretningsutvikler og medgründer i Trondheimsbedriften Mode Sensors AS. Den relativt nystartede bedriften har sitt utspring ved Entreprenørskolen ved NTNU, og har utviklet en sensor som kontinuerlig måler væskebalansen i kroppen.

- Særlig eldre mennesker er utsatt for dehydrering. Det kan gi alvorlige helsekonsekvenser, og dermed høye pleie- og omsorgskostnader. Sensoren vår overvåker og varsler, og frigjør dermed ressurser til andre pleieoppgaver, sier van der Burgt.
Mode Sensors er også aktuell som leverandør til flere danske kommuner.

Må vise risikovilje
- I år 2030 vil seks av ti mennesker bo i urbane områder. Det vil kreve samspill og offentlig-privat samarbeid om nye løsninger, sier Bård Benum, CEO i Powel. Bedriften ble etablert  som en «spin off» fra Sintef i Trondheim for 20 år siden, og utvikler løsninger for smarte samfunn innenfor områdene fornybar energi, vann og infrastruktur. I dag har Powel kunder i 19 land og egne kontor i syv av dem.

- Innovasjon er viktig for oss fordi vi opererer i et internasjonalt marked. Vi har både offentlige og private kunder, og ønsker å jobbe tett med dem om innovasjon. Men vi erfarer også at frykt for feil og fokus på lavest pris fører til at det lett blir lite innovasjon. Skal vi få til reell innovasjon må vi vise risikovilje som også handler om å bidra aktivt til norsk internasjonalisering, sier Benum.


-------------------------------
Kontaktperson, Innovasjon Norge Trøndelag:
Vigdis Harsvik, direktør Innovasjon Norge Trøndelag, mobil 480 52 950, Vigdis.Harsvik@innovasjonnorge.no

--------------

FAKTA: INNOVASJONSTALEN og DRØMMELØFTET 2017

Må bli et foregangsland
Gjennom Drømmeløftprosessen har Innovasjon Norge sammen med næringslivet samlet innspill til hvordan offentlig-privat innovasjon kan bli bedre. I Innovasjonstalen 2017 presenterer Innovasjon Norge tre anbefalinger for å skape mer radikal offentlig-privat innovasjon:
• Norge må bli et foregangsland for offentlig-privat innovasjon. Det betyr å samle flere mindre budsjettposter og heller prioritere nasjonale løft, slik land som USA, Storbritannia og Nederland har gjort.
• Trepartssamarbeidet, dialogen mellom arbeidsgivere, fagforeninger og myndigheter, må sette behovet for radikal omstilling i offentlig sektor høyt på agendaen.
• Få frem flere offentlige ledere som driver frem radikal innovasjon.

Kontakter

Bilder

FOTO: Står samlet for fremtidsrettet offentlig-privat innovasjonssamarbeid i Trøndelag: Fra venstre: Vigdis Harsvik (direktør Innovasjon Norge Trøndelag), Bård Eidet (daglig leder Trondheimsregionen), Tord Lien (regiondirektør NHO Trøndelag), Trude Nøst (direktør for plan og næring i nye Trøndelag fylkeskommune), Bård Benum (CEO Powel) og Gøran van der Burgt (medgründer Mode Sensors AS). (Foto: Innovasjon Norge)
FOTO: Står samlet for fremtidsrettet offentlig-privat innovasjonssamarbeid i Trøndelag: Fra venstre: Vigdis Harsvik (direktør Innovasjon Norge Trøndelag), Bård Eidet (daglig leder Trondheimsregionen), Tord Lien (regiondirektør NHO Trøndelag), Trude Nøst (direktør for plan og næring i nye Trøndelag fylkeskommune), Bård Benum (CEO Powel) og Gøran van der Burgt (medgründer Mode Sensors AS). (Foto: Innovasjon Norge)
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 OSLO

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom