DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS

Inngår samarbeid for å digitalisere norsk næringsliv

Del

Regjeringen trer inn som medlem i DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret. Samtidig utnevnes senteret til sekretariat for regjeringens digitale strategiprosess, DIGITAL21. - Sekretariatets oppgave er å svare på hvordan norsk næringsliv kan være i verdenstoppen også i fremtiden, sier påtroppende DIGITALNORWAY-sjef Tor Olav Mørseth.

Næringsminister Monica Mæland signerte avtalen der Næringsdepartementet trer inn som medlem i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret. Her med styreleder Walter Qvam i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS.
Næringsminister Monica Mæland signerte avtalen der Næringsdepartementet trer inn som medlem i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret. Her med styreleder Walter Qvam i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS.

Mandag gikk Nærings- og fiskeridepartementet og næringsminister Monica Mæland inn som som medlem i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret. Samtidig pekte regjeringen ut Toppindustrisenteret som sekretariat for å lage Norges strategi for å digitalisere næringslivet, kalt DIGITAL21. En av sekretariatets oppgaver er å identifisere områder der Norge må være ledende internasjonalt.

–Norske bedrifter trenger et digitaliseringsløft. At næringslivet selv tar initiativet til dette er flott. Ved å legge sekretariatet for DIGITAL21 til Toppindustrisenteret vil vi sikre at strategien svarer på næringslivets behov, sier statsminister Erna Solberg.

–Vi må ta i bruk de nye teknologiske mulighetene, og vi må gjøre det raskt. Da er det viktig at næringslivet selv sitter i førersetet, sier næringsminister Monica Mæland.

– Sekretariatets oppgave er å svare på hvordan norsk næringsliv kan være i verdenstoppen også i fremtiden, sier påtroppende DIGITALNORWAY-sjef Tor Olav Mørseth.

Styreleder Walter Qvam i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS er svært glad for at regjeringen tar grep og setter digitaliseringen av norsk næringsliv på dagsorden.

– Digitaliseringen gir mange nye muligheter for norsk næringsliv. Men det krever at Norge utvikler verdensledende kompetanse på viktige, digitale områder. Idretten har vist hva som kreves for å vinne gull internasjonalt. Når vi nå går inn i digitaliseringen for fullt, må vi lære av idrettens erfaringer. Kompetanse og deling er viktige stikkord, sier Qvam.

Samarbeidsavtale

Næringsminister Monica Mæland er fornøyd med at næringslivet blir premissgiver i arbeidet med Digital21. Like viktig er det at næringslivet nå går sammen om et felles digitalt løft.

Påtroppende daglig leder Tor Olav Mørseth i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret er svært glad for oppdraget han har fått fra regjeringen – og å få Næringsdepartementet inn som et av senterets første medlemmer.

– For å være konkurransedyktige internasjonalt også i fremtiden, må norske selskaper øke tempoet på digitaliseringen. For å få til det trenger vi også offentlige myndigheter med på dugnaden, sier Mørseth.

Han slår fast at DIGITAL21 vil spille en viktig rolle i dette.

– DIGITAL21-arbeidet vil bidra til at Norge samler seg om de viktigste prioriteringene for å lykkes med digitaliseringen av landet, sier Mørseth.

Næringsminister Mæland er opptatt av at kompetansen DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret opparbeider seg også må kommer offentlige virksomheter til gode.

– Ved å gå inn som strategisk medlem i DigitalNorway oppnår vi økt digitalisering av både norsk næringsliv og statlige virksomheter, sier Mæland.

Nøkkelord

Kontakter

Styreleder Walter Qvam, walter.qvam@digitalnorway.com, 90525226
Påtroppende daglig leder Tor Olav Mørseth, torolav.morseth@digitalnorway.com, 92442262
Kommunikasjonsansvarlig Ole-Harald Nafstad, ole@digitalnorway.com, 90136538

Bilder

Næringsminister Monica Mæland signerte avtalen der Næringsdepartementet trer inn som medlem i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret. Her med styreleder Walter Qvam i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS.
Næringsminister Monica Mæland signerte avtalen der Næringsdepartementet trer inn som medlem i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret. Her med styreleder Walter Qvam i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS.
Last ned bilde
Påtroppende daglig leder for DIGITALNORWAY - Toppindustrisenter, Tor Olav Mørseth.
Påtroppende daglig leder for DIGITALNORWAY - Toppindustrisenter, Tor Olav Mørseth.
Last ned bilde
Statsminister Erna Solberg gir DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret oppgaven med å identifisere hvilke områder Norge må være ledende på internasjonalt - og forme regjeringens strategi for digitalisering av norsk næringsliv.
Statsminister Erna Solberg gir DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret oppgaven med å identifisere hvilke områder Norge må være ledende på internasjonalt - og forme regjeringens strategi for digitalisering av norsk næringsliv.
Last ned bilde
Næringsminister Monica Mæland signerte avtalen der Næringsdepartementet trer inn som medlem i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret. Her med styreleder Walter Qvam i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS.
Næringsminister Monica Mæland signerte avtalen der Næringsdepartementet trer inn som medlem i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret. Her med styreleder Walter Qvam i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS.
Last ned bilde
Styreleder Walter Qvam i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret.
Styreleder Walter Qvam i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret.
Last ned bilde
15 av Norges største og viktigste selskaper står bak DIGITALNORWAY - Toppindustrienteret. Her representert ved Sintef-sjef Alexandra Beck Gjørv, Lyse-sjef Eimund Nygaard og Kongsberg Gruppen-sjef Geir Håøy.
15 av Norges største og viktigste selskaper står bak DIGITALNORWAY - Toppindustrienteret. Her representert ved Sintef-sjef Alexandra Beck Gjørv, Lyse-sjef Eimund Nygaard og Kongsberg Gruppen-sjef Geir Håøy.
Last ned bilde
Næringsminister Monica Mæland.
Næringsminister Monica Mæland.
Last ned bilde
Idrettens suksess bygger på deling og samarbeid på tvers av idrettsgrener. Her forteller alpinist Ragnhild Mowinckel og roer Birgit Skarstein hva som må til for å lykkes. Intervjuer er Tor Olav Mørseth, påtroppende daglig leder i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS.
Idrettens suksess bygger på deling og samarbeid på tvers av idrettsgrener. Her forteller alpinist Ragnhild Mowinckel og roer Birgit Skarstein hva som må til for å lykkes. Intervjuer er Tor Olav Mørseth, påtroppende daglig leder i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS.
Last ned bilde

Om DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS

DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS
DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AShttp://www.digitalnorway.com/

DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS er et næringslivsdrevet initiativ for å digitalisere norske virksomheter. Initiativet sikter mot å bli en arena som bygger, knytter sammen og sprer digital kompetanse og driver digitaliseringsprosjekter på tvers av selskaper og bransjer over hele landet.

Toppindustrisenteret AS er kraftsenteret og navet i flere ekspertnettverk og er lokalisert i Forskningsparken på Blindern i Oslo. Selskapet er et ideelt, (non-profit) aksjeselskap med 15 ledende norske selskaper som eiere, og med store offentlige brukere som strategiske medlemmer.