Helse Midt-Norge RHF

Innfører nytt medikament til plakkpsoriasis

Del

Beslutningsforum for Nye metoder innfører medikamentet iksekizumab (Taltz) til behandling av plakkpsoriasis. Legemiddelet vil bli tilgjengelig for pasienter med plakkpsoriasis fra 15. desember i år.

Slik kan plakkpsoriasis se ut (Illustrasjonsbilde)
Slik kan plakkpsoriasis se ut (Illustrasjonsbilde)

Iksekizumab har i de aktuelle kliniske studiene vist å være minst like god som legemiddelet etanercept med hensyn til å redusere sykdomsaktivitet ved moderat til alvorlig plakkpsoriasis. Det er også godt dokumentert at iksekizumab har minst like god effekt og sikkerhet som etanercept med hensyn til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis.

Innføringen forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå og at legemiddelet skal inngå i fremtidige LIS-anbud (anbud for legemiddelinnkjøp). 

En innføring av Iksekizumab kan redusere de totale utgiftene som brukes på denne pasientgruppen dersom innføringen fører til at flere nytter dette alternativet i stedet for de mer kostbare alternativene.

Beslutningsforum besluttet i august å ikke innføre iksekizumab (Taltz) til behandling av plakkpsoriasis. Da var det ikke dokumentert at eventuelle fordeler ved behandling med Iksekizumab kunne rettferdiggjøre at legemiddelet hadde en høyere pris en andre godkjente biologiske behandlingsalternativer.

Leverandøren har nå levert revidert tilbud. Prisen er fortsatt høy, men den er lavere enn medikamentet brodalumab som allerede er besluttet innført.

Du kan lese mer om metoden på nettsidene til nyemetoder.no

Nøkkelord

Kontakter

Hanne StertenKommunikasjonsrådgiver

Har ansvar for mediekontakt og tilrettelegging for media i saker som angår Beslutningforum for Nye metoder.

40403225hanne.sterten@helse-midt.no

Bilder

Slik kan plakkpsoriasis se ut (Illustrasjonsbilde)
Slik kan plakkpsoriasis se ut (Illustrasjonsbilde)
Last ned bilde

Lenker

Om Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal

74 83 99 00https://helse-midt.no/

Vi sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge.

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.

Følg saker fra Helse Midt-Norge RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Midt-Norge RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Midt-Norge RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom