Helse Midt-Norge RHF

Innfører legemiddel til Stills sykdom og sJIA

Del

Beslutningsforum for nye metoder innfører legemiddelet anakinra (kineret) til behandling av Stills sykdom (AOSD) og systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) som er en form for barneleddgikt.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox
Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Innføringen forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for beslutningen. Behandlingen må initieres og følges opp av spesialist med erfaring i diagnostisering og behandling av Stills sykdom.

Biologisk legemiddel
Behandlingen som innføres er kostnadseffektiv, og ifølge klinikere anses anakinra som førstevalg blant de biologiske legemidlene ved behandling av pasienter med AOSD.

Behandlingen bør vare så lenge sykdomsaktiviteten vedvarer. Anakinra er et immundempende legemiddel som utøver effekt ved å blokkere reseptorene for de inflammatoriske signalstoffene interleukin1 (IL-1). Det antas at målrettet behandling med biologiske legemidler gir betraktelig bedre prognose på sikt.

Sjeldne diagnoser
sJIA og AOSD ble tidligere ansett som to separate diagnoser. Det er i dag økende aksept for at disse to faktisk er samme sykdom, og skilles kun av hvilken alder de inntreffer. Uavhengig av når sykdommen inntreffer, er sykdomsforløpet ofte progressivt og forbundet med høy sykelighet.

Begge diagnosene er sjeldne og det finnes ingen helbredende behandling for Still sykdom. Opp mot halvparten av pasientene med sJIA vil være uten symptomer åtte til ti år etter sykdomsdebut, og det kan da være aktuelt å avslutte legemiddelbehandlingen.

Om sykdommen
Stills sykdom er en autoimmun revmatisk lidelse som inkluderer diagnosene systemisk idiopatisk juvenil artritt (sJIA) og Stills sykdom i voksen alder (AOSD). sJIA er en form for barneleddgikt som er karakterisert av høy og svingende feber, utslett, leddbetennelse og kraftig betennelse i ulike organer. Ubehandlet kan feberen komme i langvarige cykler på 8 uker-8 mnd. Leddsmerter og leddhevelser er også vanlig. AOSD har generelt et likt sykdomsbilde.

Du kan lese om flere beslutninger i Beslutningsforum den 25. februar på nettsidene til nyemetoder.no 

Nøkkelord

Kontakter

Hanne StertenKommunikasjonsrådgiver

Har ansvar for mediekontakt og tilrettelegging for media i saker som angår Beslutningforum for Nye metoder.

40403225hanne.sterten@helse-midt.no

Bilder

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox
Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox
Last ned bilde

Lenker

Om Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal

74 83 99 00https://helse-midt.no/

Vi sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge.

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.

Følg saker fra Helse Midt-Norge RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Midt-Norge RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Midt-Norge RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom