Norges Fotballforbund

Innen 2020 skal 90 prosent av granulatsvinnet være redusert

Del

Vi har blant annet gjennom konkurranse mobilisert fotballen rundt svinnet. Fredag 4. august, under Norway Cup, vil både fotballpresident Terje Svendsen og klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) overrekke #påbanen-prisen til de fem vinnerne av konkurransen.

NFF og dekkreturbransjen har som mål å redusere svinnet av granulat fra norske kunstgressbaner med 90 prosent innen 2020.

For å vise at vi mener alvor, inviterte vi i vår til en ryddeaksjon som vi kaller #påbanen. Vi ønsker at samtlige baner blir seende ut som Kløfta ILs bane.

For å få dette til, stiller vi i NFF opp med flere tiltak:

  • Det løper nå tre pilotprosjekter i samarbeid med baneeiere i Mandal, Bergen og Levanger, for å finne frem til de tiltakene som virker best. Forbundet har laget en veileder for hvordan baneeiere skal sikre at granulatet ikke kommer på avveie. Problemet er løsbart dersom det planlegges godt i forbindelse med at banen skal bygges og vedlikeholdes.

  • Når det snømåkes, havner mye granulat på avveie. Vi anbefaler sikkerhetssoner med en utvidet bredde rundt kunstgressbanene. Og at disse er asfalterte. Dette for at duk kan legges ut på området før snøen kommer, som kan samle opp granulatet. Granulatet som ligger igjen på duken etter tinet snø, kan føres tilbake på banen.

  • Kummer og ristsystemer er konstruerte, ment for å fange opp granulatet før det kommer inn i banenes dreneringssystem. Dette testes ut i pilotprosjektene.

  • Vi anbefaler at klubbene innfører rutiner for å riste av seg granulatet fra klær og sko, før banen forlates.

  • Dekkreturbransjen har verktøy som gjør det mulig å unngå å belaste fotball-Norge med flere dugnader. Eksempelvis har bransjen Big Bags, som hentes etter bestilling. Granulatet som samles inn, går til å gjenvinne energi ved å brenne dette.

En konkurranse ble altså utlyst. Mellom samtlige baneeiere. Der vi ønsker å premiere dem som kunne fremvise den mest ryddige banen i løpet av våren 2017. Ny konkurranse vil kjøres på høsten.

I vårkonkurransen ba vi også om at baneeierne sendte med en oversikt over hvilke tiltak de ville sette i verk til høsten, for å forebygge og redusere svinn. Til sammen skal det deles ut ti premier á kr 30 000.

Fem vårvinnere er nå altså kåret. Vinnerne er IF Storm, Kløfta IL, Norheimsund FK, SPK Høken, og Øvre-Salangen IL. Disse vil altså få sin oppmerksomhet av både fotballpresidenten og klima- og miljøvernministeren fredag 4. august.

Engasjementet rundt denne problematikken har vært formidabelt, tematisert i lokalsamfunn rundt om i Norge. I tillegg har også klubbene selv kommet opp med nye ideer for hvordan kunne holde granulatet på banen. Disse ideene og metodene vil vi i NFF ta med videre i dette arbeidet.

Uten samtlige av de kunstgressbanene som vi har bygget her i landet de siste årene, hadde vi ikke kunnet gjøre fotball til Norges største barneidrett.

Både helsemessig og i et inkluderingsperspektiv spiller fotballen avgjørende roller. God helse og godt inkluderingsarbeid er elementer som er enormt verdifulle for vårt samfunn som helhet.

Å bytte ut kunstgressbanene eller granulatet, vil mest sannsynlig påføre barneidretten nok en utgift. Samtidig vil det hindre oss i å fortsette det gode arbeidet med å inkludere flere til sporten.

Vi kan likevel ikke leve med tvil knyttet til potensielle miljøutfordringer. Trass i at det ikke er dokumentert at granulatet havner i sjøen, så vet vi at det havner utenfor banen. Der skal jo ikke granulatet være.

Granulatet hører hjemme på banen. Dit skal vi nå bringe det tilbake. Sammen med mer fotballglede og utvikling i flere henseende.

Kontakter

Om Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund
Norges Fotballforbund
Sognsveien 75 J
Oslo

04420https://www.fotball.no