Den norske kirke

Ingrid Vad Nilsen blir ny direktør i Kirkerådet

Del

Ingrid Vad Nilsen (60) er i dag tilsatt som ny direktør i Kirkerådet. Hun kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef for Kulturdepartementets avdeling for tro, livssyn og kulturvern.

Ingrid Vad Nilsen blir ny direktør i Kirkerådet.
Ingrid Vad Nilsen blir ny direktør i Kirkerådet.

- Vi er svært glade for å ha tilsatt Ingrid Vad Nilsen som ny direktør for Kirkerådets administrasjon. Hennes solide faglige kompetanse og brede erfaring fra norsk kirkelandskap kombinert med et komplekst lederansvar vil være uvurderlig for Kirkerådet i årene som kommer, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Vad Nilsen er utdannet ved Menighetsfakultetet i Oslo, først som cand. theol i 1984 og senere med praktisk teologisk eksamen fra samme sted i 1992. Hun har erfaring fra arbeid som kateket i Sør Varanger, generalsekretær i Norges kristne råd og prost på Kongsvinger. Siden 2008 har hun vært ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet. I denne stillingen har hun hatt et særskilt ansvar for kirkesaker og dermed arbeidet med avviklingen av statskirken. Kirkerådets nye direktør har også hatt en rekke tyngre kirkelige verv, både nasjonalt og internasjonalt, blant annet som medlem i Kirkenes verdensråds sentralkomité i 2006-2008 og som leder i Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke i 2003-2008.

Som Kirkerådets direktør skal Vad Nilsen lede Kirkerådets administrasjon, som har om lag 75 ansatte organisert i seks fagavdelinger, herunder sekretariatene for Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd, i tillegg til sekretariatet for Bispemøtet. Sekretariatet er lokalisert i Oslo og Tromsø. Kirkerådet utøver arbeidsgiveransvar for 1280 prester og ca. 300 administrativt tilsatte i bispedømmerådene. Direktørens hovedoppgaver er å forberede saker for Kirkemøtet samt sikre gjennomføring av vedtakene.

Det er foreløpig ikke avklart når Ingrid Vad Nilsen tiltrer. Hun er ansatt i et åremål på seks år, med mulighet for forlengelse i en ny seks års periode. Hun tar over etter Jens-Petter Johnsen, som har hatt stillingen i 12 år.


For nærmere informasjon, kontakt:
Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet, tlf 917 10 747
Ingrid Vad Nilsen, tlf 901 74 183

Bilder

Ingrid Vad Nilsen blir ny direktør i Kirkerådet.
Ingrid Vad Nilsen blir ny direktør i Kirkerådet.
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke

Priv. til red.: Pressekonferanse 25. januar med nytilsatt biskop i Stavanger bispedømme23.1.2019 11:09:43 CETPresseinvitasjon

På møtet i Kirkerådet blir det torsdag kveld, 24. januar, tilsatt ny biskop i Stavanger bispedømme. Den nye biskopen møter pressen i Stavanger domkirke, Haakon VIIs gate 2 i Stavanger fredag 25. januar kl. 10.00. Se overføring via Facebook På pressekonferansen deltar disse sammen med den nytilsatte biskopen: Leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum. Leder i Stavanger bispedømmeråd, Marie Klakegg Grastveit. Preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien.

Religionspolitikk høyere på dagsorden22.1.2019 12:35:52 CETPressemelding

- Med denne plattformen forplikter regjeringen seg på en politikk som både sikrer likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn og som anerkjenner folkekirkens viktige rolle i samfunnet. Men vi stiller oss undrende til å overføre livssynsansvaret fra Kulturdepartementet til Barne- og familiedepartementet. Det er også et annet signal enn det plattformen for øvrig legger opp til, sier Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet.