Norsk Friluftsliv

Ingen satsing på friluftsliv

Del

Statsbudsjett 2017: - Regjeringen går glipp av milliardgevinster ved å unnlate å satse mer på fysisk aktivitet i form av friluftsliv, mener Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Ingen økning til friluftslivet: Norsk Friluftsliv mener at årets statsbudsjett virker som et mageplask med tanke på ambisjonene om å styrke friluftslivet i regjeringsplattformen og stortingsmeldingen om friluftsliv. Foto: Lill Haugen
Ingen økning til friluftslivet: Norsk Friluftsliv mener at årets statsbudsjett virker som et mageplask med tanke på ambisjonene om å styrke friluftslivet i regjeringsplattformen og stortingsmeldingen om friluftsliv. Foto: Lill Haugen

Det er ingen økt satsning på friluftsliv i årets statsbudsjett.
– Nok en gang brukes det fagre ord om å styrke folkehelsen gjennom friluftslivet, men uten handling. Gapet mellom ord og ambisjoner blir stadig større, sier Heimdal.

Norsk Friluftsliv mener at årets statsbudsjett virker som et mageplask i forhold til ambisjonene i regjeringsplattformen og stortingsmeldingen «Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet» (Meld. St. 18 (2015–2016).

Mer friluftsliv kan gi milliardgevinst
Norsk Friluftsliv overleverte nylig en rapport fra Vista Analyse til statsminister Erna Solberg. Rapporten slår fast at det er opptil 80 milliarder kroner å hente ut i gevinst årlig, ved å få flere ut i aktivitet – og peker på at friluftsliv er den enkleste måten å få flere aktive på.

 – Men skal vi oppnå denne gevinsten, må det satses betydelig større beløp på lavterskeltiltak for brede befolkningsgrupper og til de som trenger det mest. Det er også underlig at regjeringen ikke satser mer offensivt på aktivitet i skole og barnehage, hvor vi når alle grupper i en viktig alder, sier Heimdal.

Redusert satsning
Dette statsbudsjettet gir ingen økning til friluftslivet – noe som i realiteten betyr en reduksjon av midler, mener Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

 – Det er et altfor stort sprik mellom ambisjonene i stortingsmeldingen for Friluftsliv og det budsjettet regjeringen legger fram i dag, konstaterer Heimdal.

Budsjettet er generelt ikke veldig lyst ut for de frivillige friluftslivsorganisasjonene. Den lenge etterspurte satsingen på friluftsliv som virkemiddel i folkehelsesatsingen kommer heller ikke neste år.

Motorisering – uten kontroll
Norsk Friluftsliv har også notert seg at regjeringen fortsetter å motorisere norsk natur – UTEN å sette av en krone mer til kontroll. Regjeringen innrømmer at det blir økt snøscootertrafikk og at en del politidistrikt vil få mer å gjøre, men sier samtidig at det ikke settes av mer penger til politiet eller SNO for å hindre ulovlig kjøring.

– Det er et svært uheldig signal fra regjeringen om at sanksjoner mot ulovlig kjøring på blant annet vannscooter, snøscooter og ATV ikke vil bli prioritert.

Kutt i sykkelsatsningen
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 lavere bevilgninger til gang- og sykkeltiltak langs riksveg enn for inneværende år.

 – Det er åpenbart at dette blir helt feil både tanke på grønt skifte, men også folkehelse.


Kort fra Klima- og miljødepartementets budsjett:

  • «Den naturlige skolesekken» får reduksjon fra 8,4 mill til 8,042 mill
  • «Tilskudd til friluftsaktivitet» er redusert med 2,5 mill til 52,5 mill
  • «Aktivitet for personer med innvandrerbakgrunn»: Ingen økning.
  • «Driftsstøtte til friluftslivsorganisasjoner»: Det gis ikke økt støtte til Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes landsforbund, Wild X eller Forum for natur og friluftsliv. Men Tjukkasgjengen er tatt inn som ny mottaker med 1,5 mill.
  • «Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder»: Posten er redusert med 2 mill. Midler er flyttet til annen post.
  • Skjærgårdstjenesten: Ingen økning.
  • «Andre friluftslivstiltak: Posten er styrket med 3 mill. til 11 mill. men 2 mill av disse er kun flytting fra annen post. Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser er styrket  med 1 mill.
  • «Tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner»: DNT øker med 0,122 mill. til 6,239 mill. Forbundet Kysten kuttes med 0,284 mill. til 4,564. Norges Jeger- og Fiskerforbund øker med 1,042 mill. til 10,064 mill.
  • Tilskudd til «Prosjekt til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder» økes ikke.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ingen økning til friluftslivet: Norsk Friluftsliv mener at årets statsbudsjett virker som et mageplask med tanke på ambisjonene om å styrke friluftslivet i regjeringsplattformen og stortingsmeldingen om friluftsliv. Foto: Lill Haugen
Ingen økning til friluftslivet: Norsk Friluftsliv mener at årets statsbudsjett virker som et mageplask med tanke på ambisjonene om å styrke friluftslivet i regjeringsplattformen og stortingsmeldingen om friluftsliv. Foto: Lill Haugen
Last ned bilde

Lenker

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no/

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 16 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 900 000 medlemskap og flere enn 4 600 lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom