Norsk Sykepleierforbund

Ingen økning til offentlige sykehus

Del

Norsk Sykepleierforbund er skuffet over at bevilgningene til offentlige sykehus ikke økes. – Det er overraskende at regjeringen ikke finner ekstra midler til offentlige sykehus når de øker budsjettet med nesten 4 milliarder kroner i forhold til den rød-grønne regjeringen, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

Norske sykehus har i dag et stort etterslep på bygninger, IKT og kompetanse, og det var forventet og håpet at regjeringen Solberg ville ta høyde for dette og sørge for at offentlige sykehus fortsatt kan levere på topp nivå.

Budsjettet legger opp til en aktivitetsøkning i spesialisthelsetjenesten gjennom en heving i stykk-prisfinansiering av pasientene. Sykepleierforbundet er bekymret for hva dette vil medføre for pasientgrupper med langvarige og sammensatte behov, og hvilken effekt det vil ha på gjennomføringen av samhandlingsreformen.

Kompetanseløft i kommunene
– Det er positivt at de vil styrke kompetanseløftet i de kommunale omsorgstjenestene med 50 millioner kroner. Samtidig er dette en bevilgning som skal dekke mange ulike kompetansebehov. Vi savner en tydelig satsing på etter- og videreutdanning av sykepleiere i kommunene slik Høyre foreslo i opposisjon. Undersøkelser vi har gjort viser med tydelighet at det her er store udekte behov.

Studiestøtte
Regjeringen valgte ikke å innføre 11 måneders studiestøtte, som den forrige regjeringen la opp til i sitt budsjettfremlegg i høst. Dette provoserer leder Stian Aasoldsen i NSF Student.

– Den nye regjeringen gjør studentene til den store taperen og gir ikke studentene mulighet til å være studenter. Flere sykepleiestudenter må jobbe ved siden av studiene, og lærere er frustrert for at studentene ikke møter til undervisning fordi de må jobbe, sier Aasoldsen.

Kontaktperson:
Arvid Libak, kommunikasjonssjef i Norsk Sykepleierforbund, tlf: 90880518

Om Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund
Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
0104 OSLO

02409http://www.sykepleierforbundet.no

Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og har 106 000 medlemmer fordelt over hele landet.

Følg saker fra Norsk Sykepleierforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Sykepleierforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Sykepleierforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom