Kystverket

Ingen kan klare seg alene

Del

Kronikk om oljevernberedskap i nordområdene av beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly:

Illustrasjon: Marianne Henriksen/Kystverket
Illustrasjon: Marianne Henriksen/Kystverket

INGEN KAN KLARE SEG ALENE

”Jeg er glad jeg plasserte meg her,” sier nordmannen. Han sitter forut og kikker på russeren, islendingen og amerikaneren som vinker etter hjelp akterut.

Det hjelper ikke stort å sitte i riktig ende av båten om den først er lekk. Slik er også situasjonen i Arktis. Vi er avhengige av hverandre. Vi kan aldri få en god beredskap om ikke samarbeidet fungerer godt mellom de arktiske statene, miljøorganisasjonene og næringsinteressene.

Under konferansen Arctic Frontiers, som finner sted i Tromsø om få dager, blir vårt behov for samarbeid på tvers av ulike interesser tydeliggjort. Som beredskapsdirektør i Kystverket, der hovedfokus er god oljevernberedskap og beskyttelse av vårt sårbare miljø mot akutt forurensning, ser jeg hvor vi har vår styrke og hvor vi har problemstillinger som bør bekymre.

Vi fikk en vekker nyttårsaften, da en lekter slet seg og drev mot en oljeinstallasjon i norsk farvann. Med ett kunne hele folket se for seg hva verste konsekvens kunne bli etter evakueringen av plattformen; en oljekatastrofe av store dimensjoner. Det har Norge vært spart for til nå.

Uten beredskapsanalyser, planverk og øvelser ville situasjonen gitt grunn til stor bekymring. Men heldigvis har operatørselskap, og vi som statlig fagetat, jevnlige øvelser. Her trener vi på hva vi må gjøre om det verst tenkelige inntreffer. Samarbeidsevner og fagkunnskap blir testet, forbedringspotensiale avdekket slik at vi gjennomfører neste øvelse eller håndterer neste ulykke på best mulig måte for å begrense miljøskadene.

Heldigvis er min erfaring at oljeindustrien tar beredskap og håndtering av uønskede utslipp på alvor, noe aktiviteten til Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (Nofo) også viser.

Gjennom det arbeidet som operatørselskapet for Goliatfeltet utenfor Finnmarkskysten har gjennomført, kan jeg konstantere at oljevernberedskapen er styrket i et sårbart område. Samarbeidet mellom næringsinteresser og oss som ivaretar miljøberedskapen har styrket den totale beskyttelsen av kysten.

Men med mer aktivitet i nord, økes trafikken på sjøen – som igjen gir økt risiko for hendelser som den vi var vitne til nyttårsaften.

Oljeomlasting for skip er også en kjent problemstilling i nord, og uroen for en uønsket hendelse er ikke ubegrunnet. Det er derfor viktig at alle aktører som har en rolle (industrien, myndigheter, miljøorganisasjoner og naboland) kan bidra til at de beredskapsplaner som utarbeides blir så gode som mulig.

For å sikre kysten vår er vi avhengig av godt samarbeid mellom folk fra ulike fagområder, språk og kulturer.

I et kaldt politisk klima mellom Russland og andre stater, opplever vi likevel et godt samarbeid med russerne under øvelser, og et ønske om et styrket samarbeid. For et drøyt år siden markerte Norge og Russland 20 års samarbeid om oljevernberedskap og videreføring av avtalen i Kirkenes.

Begge land uttalte at det gode samarbeidet vil være helt avgjørende for utfallet, dersom vi skulle få et stort oljeutslipp i nordområdene. At verken Russland eller Norge kan klare dette alene.

Likeså er miljøorganisasjoner som WWF viktige medspillere og konstruktive kritikere for en ren kyst.

Til nå har vi vært spart for en alvorlig hendelse som innebærer søk og redning og opprydning etter akutt forurensing i Arktisk. Dersom en slik skulle inntreffe i havområdene utenfor Svalbard, er problemstillingene annerledes enn om det skjer lenger sør. Mørke, kulde, is, logistikkutfordringer, manglende overvåking og kommunikasjonsmuligheter er viktige stikkord.

Jeg ser fram til Arctic Frontiers konferansen i Tromsø. Her kan viktige problemstillinger bli belyst med en genuin interesse for løsninger fra alle parter. Vi trenger et bredt engasjement også utover de som deltar.

Vi er avhengige av hverandre.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjon: Marianne Henriksen/Kystverket
Illustrasjon: Marianne Henriksen/Kystverket
Last ned bilde
Beredskapsdirektør Johan Marius Ly, Kystverket.
Beredskapsdirektør Johan Marius Ly, Kystverket.
Last ned bilde
Beredskapsdirektør Johan Marius Ly, Kystverket.
Beredskapsdirektør Johan Marius Ly, Kystverket.
Last ned bilde
Ingen av oss kan klare seg alene om vi rammes av en stor hendelse i nordområdene, konkluderte beredskapsdirektør Johan Marius Ly og Dmitry Smirnov, nestlederen for den russiske  sjøredningstjenesten da samarbeidsavtalen om oljevernberedskap i nord ble re-signert desember 2014.
Ingen av oss kan klare seg alene om vi rammes av en stor hendelse i nordområdene, konkluderte beredskapsdirektør Johan Marius Ly og Dmitry Smirnov, nestlederen for den russiske sjøredningstjenesten da samarbeidsavtalen om oljevernberedskap i nord ble re-signert desember 2014.
Last ned bilde
Svalbard. Foto: Kystverket
Svalbard. Foto: Kystverket
Last ned bilde
Bilde fra øvelsen "Olje på vann". Foto: Nofo/Kystverket
Bilde fra øvelsen "Olje på vann". Foto: Nofo/Kystverket
Last ned bilde
"Ingen kan klare seg alene". Isbjørn på Svalbard. Foto: Kystverket
"Ingen kan klare seg alene". Isbjørn på Svalbard. Foto: Kystverket
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no
Kystverket inviterer til et parallell-seminar 25. januar, under nordområdekonferansen Arctic Frontiers i Tromsø, som pågår fra 24. til 29. januar 2016 . På Kystverkets parallell-seminar vil utfordringene knyttet til Arktis bli belyst av foredragsholdere vi erfarer har best kompetanse på området; enten det gjelder oljevernberedskap, søk og redning (SAR), overvåking eller internasjonalt samarbeid. Parallell-seminaret avsluttes med en paneldebatt om problemstillingene vi står overfor i Arktis, og hvordan vi kan styrke miljøberedskapen der: 14:20 - 17:30 Oil spill prevention and SAR in the Arctic[ - ] Location: UIT - Auditorium 2 The Norwegian Coastal Administration & Norwegian Space Centre 14:20 Johan Marius Ly, Director of Emergency Response, Norwegian Coastal Administration – Challenges in Arctic Waters 14:40 Amy Merten, Chair Arctic Council EPPR – Circumpolar collaboration on SAR and oil spill prevention 15:00 Jan Petter Pedersen, Vice president Kongsberg Satellite Services – Copernicus’ role in satellite based operational surveillance 15:20 Coffee break 15:40 Alexei Bambulyak, Manager, Russia and Eastern Europe, Akvaplan-niva – Oil spill prevention and SAR in the Russian Arctic 16:00 Tor Husjord, Maritimt-forum – SARiNOR – Search and rescue in the high north 16:20 Sigurd Robert Jacobsen, Principle engineer, Petroleum Safety Authority, Norway – Prevention of oil pollution from offshore petroleum activities in the Arctic 16:40 Panel debate and Q&A

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom