Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Informasjonsmøter om 132 kV kraftleidning Langeland–Stord

Del

NVE arrangerer offentlege møter i samband med at Haugaland Kraft Nett søkjer om ein ny kraftleidning frå Langeland transformatorstasjon på Tysnes, til Stord transformatorstasjon.

Tid og stad:

Tysnes: 23. april klokka 19.00 på Onartun (Onarheimsvegen 314, 5694 Onarheim)

Stord: 24. april klokka 19.00 på SKL sitt hovudkontor (Lønningsåsen 2, 5417 Stord)

NVE har motteke søknad frå Haugaland Kraft Nett for ein ny 132 kV kraftleidning på ca. 18 km frå Langeland transformatorstasjon på Tysnes, til Stord transformatorstasjon ved Litlabø. Den nye leidninga skal erstatte to leidningar på same strekning. Haugaland Kraft Nett grunngjev søknaden med at eksisterande leidningar har for lite kapasitet, og at dei er gamle og nærmar seg si tekniske levetid.

NVE har sendt søknaden på offentleg høyring. Høyringsfristen er sett til 1. juni 2018.

Alle interesserte er velkomne.

Les meir om saka på www.nve.no/kraftledninger.

Kontaktperson i NVE:

Sakshandsamar Anine Andresen, tlf. 22 95 98 46

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vær oppmerksom på tynn is i lavlandet i vinterferieuke15.2.2019 15:30:00Pressemelding

Ved inngangen til første vinterferieuke er vannene i fjellet nå stort sett farbare, men noen unntak finnes. Vær særlig oppmerksom på steder der vann strømmer under isen slik som innløp, utløp og i trange sund med gjennomstrømning. Tenk også på egen sikkerhet om du planlegger å krysse et vann. Kasteline, ispigger og tørre klær i sekken er enkle ting som kan være avgjørende for å overleve om du går gjennom isen.

Fusjoner og ny teknologi kan spare strømkundene for mer enn 2,6 milliarder kroner i året15.2.2019 09:00:00Pressemelding

Analyse av gjennomførte fusjoner viser betydelige kostnadsgevinster hos nettselskapene. I tillegg venter bransjen gevinster fra digitale løsninger. Ved å anta en ytterligere samling av nettselskap, og bruk av digitale løsninger, viser beregninger at strømkundene kan spare mer enn 2,6 milliarder i året, beregnet fra år 2025. På lengre sikt kan utsatte og reduserte investeringer bidra til en ytterligere kostnadsreduksjon.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom