Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Informasjonsmøter om 132 kV kraftleidning Langeland–Stord

Del

NVE arrangerer offentlege møter i samband med at Haugaland Kraft Nett søkjer om ein ny kraftleidning frå Langeland transformatorstasjon på Tysnes, til Stord transformatorstasjon.

Tid og stad:

Tysnes: 23. april klokka 19.00 på Onartun (Onarheimsvegen 314, 5694 Onarheim)

Stord: 24. april klokka 19.00 på SKL sitt hovudkontor (Lønningsåsen 2, 5417 Stord)

NVE har motteke søknad frå Haugaland Kraft Nett for ein ny 132 kV kraftleidning på ca. 18 km frå Langeland transformatorstasjon på Tysnes, til Stord transformatorstasjon ved Litlabø. Den nye leidninga skal erstatte to leidningar på same strekning. Haugaland Kraft Nett grunngjev søknaden med at eksisterande leidningar har for lite kapasitet, og at dei er gamle og nærmar seg si tekniske levetid.

NVE har sendt søknaden på offentleg høyring. Høyringsfristen er sett til 1. juni 2018.

Alle interesserte er velkomne.

Les meir om saka på www.nve.no/kraftledninger.

Kontaktperson i NVE:

Sakshandsamar Anine Andresen, tlf. 22 95 98 46

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Isgang i Namsen22.4.2018 14:41Pressemelding

NVE følger isgangen i Namsen tett, og har folk på stedet. Gjennomstrømming av vannet, samt videre vær og temperatur avgjør om det vil bli ytterligere flomproblemer i og langs vassdraget. NVE vil komme med mer informasjon når dette er avklart og observasjoner er gjort langs vassdraget. - Vi har isganger hver vår. Det er dramatisk når isen løsner, og isen stopper ofte opp og demmer opp vann underveis. Ofte ordner elva dette selv, da renner vannet under eller forbi, og smeltinga gjør at isen på nytt settes i bevegelse, sier regionsjef i NVE, Kari Øvrelid. Kontaktpersoner: Regionsjef Kari Øvrelid, tlf: 95 46 49 60 Flomvarslinga: tlf. 404 36 000 (ikke sms) Pressetelefon (ikke sms): 48 99 76 67

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom