Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Informasjonsmøte om ny 132 kV kraftleidning Gilja–Seldal

Del

NVE inviterer til offentleg møte torsdag 24. mai kl. 19.00 i Gilja bedehus, Kroveien 2, Dirdal.

NVE har motteke søknad frå Lyse Elnett søker om ein ny 132 kV kraftleidningar mellom Gilja i Gjesdal kommune og Seldal i Sandnes kommune. Traseen dei no søker om er ein annan enn den dei søkte om i 2011. Lyse Elnett søker òg vidare drift av eksisterande 132 kV leidning Lyse–Tronsholen 2 frå Seldal til Tronsholen. Leidningane vil knyte Gilja vindkraftverk, som har fått konsesjon, til kraftnettet. Gilja Vindkraftverk søker samstundes om ein justering av leidningstraseen for tilknyting av vindkraftverket.

NVE har sendt søknaden på høyring til kommunane som får verknader av anlegga, i tillegg til ei rekke andre høyringsinstansar. Høyringsfristen er sett til 15. august 2018.

Alle interesserte er velkomne på møtet.

Les meir om sakane på www.nve.no/kraftledninger

Kontaktperson

Sakshandsamar Martin Windju, tlf. 22 95 94 90

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom