Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Informasjonsmøte om 132 kV kraftleidning Langeland–Otteråi

Del

NVE arrangerer offentleg møte på Tysnes i samband med at Haugaland Kraft Nett har meldt ein ny kraftleidning frå Langeland transformatorstasjon på Tysnes til Otteråi transformatorstasjon på Austevoll

Tid: 26. september 2018 klokken 19 på Grendatun kino på Uggdal, Uggdalsvegen 305.

Haugaland Kraft Nett meldar ein 21,8-22,3 km lang leidning frå Langeland transformatorstasjon til Otteråi transformatorstasjon. Dei vurderte alternativa består av 18-20 km luftleidning og 2,3-3,8 km sjøkabel. Dei meldte alternativa til luftleidningstrasear er på Tysnes, og sjøkabelen går frå Tysnes til Austevoll. Bakgrunnen for meldinga er at eksisterande leidning på strekninga er gamal og nærmar seg si tekniske levetid

NVE har sendt meldinga på offentleg høyring og høyringsfristen er sett til 20. oktober 2018.

Alle interesserte er velkomne.

Les meir om saka på https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?type=A&id=4943

Kontaktperson i NVE:

Seksjonssjef Siv Sannem Inderberg, tlf. 22 95 94 38

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom