Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Informasjonsmøte om 132 kV kraftledning Silsand–Mefjordaksla–Brensholmen

Del

NVE arrangerer informasjonsmøte om saken tirsdag 28. august, klokken 19.00 på samfunnshuset i Gibostad. Alle interesserte er velkomne.

Troms Kraft Nett melder en ny kraftledning fra Silsand i Lenvik kommune, via ny Mefjordaksla transformatorstasjon i Berg kommune, til Brensholmen i Tromsø kommune.

Troms Kraft Nett melder primært en ny ca. 60 km lang 132 kV kraftledning Silsand–Merfjordaksla–Brensholmen. Sekundært meldes en ca. 30 km lang luftledning fra Silsand til Mefjordaksla, eller en ca. 30 km lang kraftledning fra Mefjordaksla til Brensholmen. Det meldes om to forskjellige plasseringer av Mefjordaksla transformatorstasjon, hvor det ene er på sørsiden av fv. 862 og vest for vannet Tjønnan, og det andre er på nordsiden av fv. 862 og nord for vannet/våtmarksområdet Tjønnan. Arealet på stasjonstomten er ca. 3500 m2.  

NVE har sendt meldingen på offentlig høring, og høringsfristen er satt til 26. september.        

Les mer om saken på https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4906&type=A-1

Kontaktperson i NVE:

Saksbehandler Anette Ødegård, tlf. 22 95 92 69

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom