The Letten Prize

Indisk jurist tildeles Lettenprisen

Del

Den indiske juristen Tarunabh Khaitan tildeles den aller første Lettenprisen for unge forskere.

Lettenprisen – en ny global forskningspris for unge forskere
Akademiet for yngre forskere og Lettenstiftelsen lanserte Lettenprisen for unge forskere i mars i år. Hovedformålet med prisen er å anerkjenne og synliggjøre yngre forskeres bidrag innen helse, miljø, utvikling og likestilling. Prisen er på 2 millioner norske kroner og skal deles ut annethvert år til en ung forsker som har utført fremragende forskning med stor samfunnsrelevans.

– Siden oppstarten har vårt mål vært å skape en global pris, forklarer Magnus Aronsen, leder for Akademiet for yngre forskere. Han og resten av Lettenprisens styre er derfor godt fornøyd med resultatet:

– Vi håpet å nå bredt ut, men at vi skulle få over 200 søknader fra hele verden var over all forventning. Med gode søkere fra så forskjellige fag som medisin, sosiologi, biologi og juss, har komiteen hatt en krevende jobb!

Årets vinner
En enstemmig komité tildelte den indiske juristen Tarunabh Khaitan Lettenprisen for 2018. Khaitan får prisen for sitt arbeid innen diskriminerings- og likestillingsrett. Hans bok A Theory of Discrimination Law (OUP 2015) har allerede påvirket indisk og europeisk lovgivning. Boken har blitt sitert i Den europeiske menneskerettighetsdomstol og har influert arbeidet med ny antidiskriminerings- og likestillingslovgivning i India («Anti-Discrimination and Equality Bill»). Khaitans sterke engasjement for diskriminerings- og likestillingsrett er også synlig i hans mange mediebidrag i India.

Khaitan er tilknyttet University of Melbourne og Wadham College, University of Oxford. Prisen skal brukes til å etablere «Indian Equality Law Program» som blant annet vil inkludere et doktorgrads- og utvekslingsprogram for unge forskere ved Melbourne Law School.

Lettenprisdagene 2018 12.-13. september
Lettenprisen markeres med et tverrfaglig seminar om hvordan forskning kan bidra til å løse globale utfordringer (12. september) og prisutdeling (13. september). Begge arrangementene er åpne for publikum og finner sted i Gamle festsal ved Universitetet i Oslo. Utfyllende informasjon om vinner, komiteen og Lettenprisdagene finnes på Lettenprisen nettside www.lettenprize.com.

Kontaktpersoner:

Borghild Roald (Letten Foundation)
email: b.b.h.roald@medisin.uio.no
phone: +47 950 85 835

Magnus Aronsen (The Young Academy of Norway)
email: kontakt@akademietforyngreforskere.no 
phone: +47 99268241

Nøkkelord

Bilder

Lenker

Om The Letten Prize

The Letten Prize
The Letten Prize
Letten Foundation, C/O EconPartner AS, Dronning Mauds gate 15
0250 Oslo

https://lettenprize.com/

Lettenprisen er et samarbeid mellom Letten Foundation og Akademiet for yngre forskere.  Hovedformålet med Lettenprisen er å anerkjenne og synliggjøre yngre forskeres bidrag innen helse, miljø, utvikling og likestilling. 

Følg saker fra The Letten Prize

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra The Letten Prize på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.