Mattilsynet

Importert treemballasje kan være en risiko for norsk plantehelse

Del

Importert treemballasje kan være en risiko for norsk plantehelse. Det er Mattilsynets inntrykk etter at vi kontrollerte om treemballasje som fulgte importsendinger til Buskerud, Vestfold, Telemark, Hedmark og Oppland i løpet av 2018 var riktig behandlet og merket.

Bildet viser larveganger og larver av insektet asiatisk trebukk i et infisert tre. Foto: Mattilsynet.
Bildet viser larveganger og larver av insektet asiatisk trebukk i et infisert tre. Foto: Mattilsynet.

Treemballasje som paller, kasser, labanker og lignende som brukes i internasjonal handel utgjør en risiko for å spre uønskede og skadelige insekter mellom land. Disse insektenekan gjøre stor skade i plantedyrkingen eller i naturen og de er vanskelige å bekjempe.

For å redusere risikoen har Norge, som de fleste andre land i verden, innført krav om at treemballasje i importsendinger skal være behandlet. For å dokumentere at treemballasjen er behandlet med varme eller gass for å hindre at den inneholder skadegjørere skal den være merket med det internasjonale ISPM 15-merket.

Vi fant mangler ved over halvparten av sendingene
24 av 44 sendinger hadde mangler med merking av treemballasjen, og dermed mangelfull dokumentasjon på påkrevd behandling. – I 16 sendinger var treemballasjen uten merking eller at det var mangler ved merkingen. I et par tilfeller var det kun merket på en side der kravet er å merke på minst to sider. I et tilfelle ble det oppdaget for mye barkrester i treemballasje fra Kina, sier fagrådgiver i Mattilsynet Stig Rune Lunde Herbrandsen.

Asia er et risikoområde
Av de 44 kontrollerte sendingene var 10 sendinger helt eller delvis fra land i Asia, som regnes som et risikoområde. Her var det mangler i 7 av de 10 kontrollerte sendingene.

Treemballasje er en kjent spredningsvei for uønskede og alvorlige planteskadegjørere Eksempler på skadegjørere som kan spres med treemballasje er furuvednematode og asiatisk løvtrebukk. Dette er skadegjørere som ikke finnes i Norge per i dag. De kan angripe trær i både skog og grøntarealer, og vil ved en introduksjon kunne få store økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser. Utbrudd av asiatiske trebukker i andre europeiske land er ofte knyttet til infisert treemballasje.

Importørens ansvar at treemballasje som følger sendinger er behandlet og merket
 - Som importør er det viktig at du informerer dine samarbeidspartnere om at treemballasje som følger importsendinger til Norge skal være behandlet og merket i henhold til ISPM Nr- 15, sier Stig Rune Lunde Herbrandsen.

Umerket treemballasje som følger import destrueres ved forbrenning. Kontakt Mattilsynet dersom du oppdager treemballasje med levende insekter eller spor etter insekter som hull, gnag eller larveganger.

For import til Norge gjelder kravene fra alle land, også EU. Kravet har vært gjeldende fra 1. januar 2009. På mattilsynet.no kan du lese mer om Import av treemballasje

Kontakter

Bilder

Bildet viser larveganger og larver av insektet asiatisk trebukk i et infisert tre. Foto: Mattilsynet.
Bildet viser larveganger og larver av insektet asiatisk trebukk i et infisert tre. Foto: Mattilsynet.
Last ned bilde
Tegnforklaring til ISPM 15-merke: XX – 000: Landkode – registreringsnummer. YY: Kode for behandling (HT = Heat treatment, MB = Methyl bromid, DH = Dielectric heating, SF = Sulphuryl fluoride).
Tegnforklaring til ISPM 15-merke: XX – 000: Landkode – registreringsnummer. YY: Kode for behandling (HT = Heat treatment, MB = Methyl bromid, DH = Dielectric heating, SF = Sulphuryl fluoride).
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom