Forum for Reiseliv

Implementering av ny teknologi og bærekraftig vekst viktigst for reiselivet i Norge

Del

Norsk Reiseliv, tidligere Forum for Reiseliv mener at implementering av ny teknologi og bærekraftig vekst er de viktigste faktorene i den videre utviklingen av Norge som reisemål. Dette ble kommunisert av direktør Per-Arne Tuftin på HSMAI og Norsk Reiseliv sitt felles frokostmøte i Oslo onsdag 22. mars.

Verden forandrer seg, nye markeder, målgrupper, trender og ny teknologi er med på å gjøre den internasjonale konkurransen stadig tøffere. Dette krever en aktiv innsats både fra myndighetene og reiselivsnæringen dersom Norge skal hevde seg i et fremtidig internasjonalt reiselivsmarked. Med lavere oljepriser trenger Norge bedre lønnsomhet og høyere vekst i tradisjonelle konkurranseutsatte næringer, slik som reiselivsnæringen. Vi utfordrer Regjeringen på dette og er beredt på at reiselivet selv også skal ta sin del av ansvaret, sier direktør Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.

Våre medlemmer, som består av de største reiselivsbedriftene i Norge, samt de viktigste destinasjons- og landsdelsselskapene står for vel 95 prosent av den internasjonale reiselivsmarkedsføringen og er en viktig bidragsyter i forhold til lokal verdiskaping og sysselsetting. Vi mener reiseliv er en fremtidsnæring for Norge. Det er derfor viktig med politisk prioritering av denne næringen og dens potensiale, noe vi mener at Regjeringen viser vilje til i Stortingsmeldingen, sier Tuftin.

Vi er imidlertid ikke fornøyd med ambisjonsnivået. Dersom Norge skal bli det beste reisemålet i verden trenger vi en offensiv og innovativ satsing på reiselivet, det være seg rammebetingelser som kommer hele reiselivsnæringen til gode, økt innsats innen forskning og utvikling, tilrettelegge for implementering av ny teknologi, tilgang på virkemidler til bærekraftig utvikling og til internasjonal markedsføring.

Det må legges til rette for at verdiskapingen i reiselivet skjer etter bærekraftige prinsipper og vi må sørge for at bærekraft blir et konkurransefortrinn for norsk reiseliv. For at Norge også i fremtiden skal kunne utnytte våre strategiske fortrinn som et land med muligheter for unike opplevelser, må vi sikre at naturen, miljøet og kulturarven ivaretas som en ressurs for lokalsamfunnet og for lokal verdiskaping, sier Tuftin.

Å utvikle og fremme Norge som et bærekraftig reisemål handler om å prioritere arbeidet med bærekraftige destinasjoner og levedyktige reiselivsbedrifter. I tillegg handler det om å tiltrekke seg de ansvarlige reisende som er bevisste på å ta vare på miljø og kulturell egenart og som verdsetter kvalitetsopplevelser knyttet til lokal mat, natur, kultur og helse. Vi ser derfor positivt på at Regjeringen vil utarbeide en strategi for kultur og reiseliv, med vekt på kulturturisme, sier Per-Arne Tuftin.

Norsk reiseliv må forbedre sin innovasjonsevne, produktivitet, og konkurranseposisjon gjennom bruk og investering i digitale teknologiske løsninger.Norge ligger langt foran i utvikling og bruk av nye teknologiske løsninger, men implementeringen i reiselivsnæringen er ikke like god. Her er det store utviklingsmuligheter både i forhold til implementering av IT-systemer, utvikling av web-plattformer, optimalisering, bruk av Big-data og personalisert pakketering, sier Tuftin. 

Nøkkelord

Kontakter

Kontakt: Direktør Per-Arne Tuftin, tel. 909 94 898, e-post; tuftin@forumforreiseliv.no

Om Forum for Reiseliv

Forum for Reiseliv
Karenslyst allé 4
0278 Oslo

http://www.forumforreiseliv.no

Norsk Reiseliv, tidligere Forum for Reiseliv er en næringspolitisk forening som ble opprettet i 2004. Formålet med foreningen er å styrke reiselivsindustriens innflytelse og posisjon som en ledende industri og skape grunnlaget for at Norge tar en større del av den internasjonale veksten i reiselivet.

Norsk Reiseliv har Nordic Choice Hotels, Thon Hotels, Scandic Hotels, Rezidor Hotel Group, Color Line, Hurtigruten, Norwegian, SAS, NSB, VisitOslo, Norske Fjell, Fjord Norge og NordNorsk Reiseliv som medlemsbedrifter.

Følg saker fra Forum for Reiseliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forum for Reiseliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forum for Reiseliv

Gode reiselivstall for vinteren og forventninger om en bra sommer3.4.2017 13:16:21 CESTPressemelding

Verden forandrer seg, nye markeder, målgrupper, trender og ny teknologi krever fokus på en mer målrettet utvikling, distribusjon og markedsføring av Norge som reisemål. Dette vil være en forutsetning for at reiselivsnæringen skal få gjennomslag og øke inntjeningen i en stadig tøffere internasjonal konkurranse, sier direktør Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv (tidligere Forum for Reiseliv).