Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ikkje løyve til Svorunden kraftverk

Del

NVE gjev ikkje NGK Utbygging AS løyve til å bygge Svorunden kraftverk i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke, grunna negative verknadar for landskap og biologisk mangfald.

Svorunden kraftverk var planlagt med ein forventa årleg produksjon på 9,2 GWh.

Grunngjevinga for avslaget er at kraftverket ville ført til negative verknadar for et nasjonalt viktig kulturlandskap, noko som gjør at NVE vurderer tiltaket til å vere i konflikt med OEDs retningsliner for små vannkraftverk. NVE har også lagt vekt ulemper for biologisk mangfald, då kraftverket vil ha negative verknadar for to fossesprøytsonar.

NVE meiner de negative verknadane er større enn nytten av tiltaket for allmenne og private interesser, og gjev difor ikkje løyve til bygging av Svorunden kraftverk.

Les meir om prosjektet.

Kontaktpersonar:

Sakshandsamar Marthe Laureen Dahl Zimmer, tlf. 22 95 90 74

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf 90198216

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom