Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ikkje løyve til Svorte kraftverk

Del

NVE avslår søknad frå Svorte kraftverk AS om løyve til å byggje Svorte kraftverk i Svorte i Hjartdal kommune.

Svorte kraftverk ville hatt ein årleg kraftproduksjon på om lag 3,2 GWh, noko som svarar til straumbruken til om lag 160 husstandar.

Avslaget er i hovudsak grunngjeve med at kraftverket ville ha produsert lite straum, og samstundes hatt høge kostnadar. Etter NVE sine berekningar ville prosjektet hatt ein utbyggingskostnad på 13 kr/kWh, noko som er svært høgt for småkraftverk.

Avslaget er også grunngjeve med at kraftverket ville ha påverka naturtypar og landskap negativt, og auka den samla belastninga på vassdraget.

Les meir om saka

Kontaktpersonar:
Seksjonssjef Øystein Grundt: tlf. 22 95 93 89 / 901 98 216
Sakshandsamar Anne Johanne Rognstad: tlf. 22 95 94 45

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom