Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ikkje løyve til Folkedal II kraftverk i Hordaland

Del

NVE avslår søknaden frå Hardanger Energi AS om løyve til å byggje Folkedal II kraftverk i Granvin herad fordi ei utbygging vil ha negative verknader for biologisk mangfold og fisk på anadrom strekning i Kvanndalselva.

NVE har lagt stor vekt på dei negative konsekvensane tiltaket vil få ved redusert vassføring i Kvanndalselva. Folkedal II kraftverk ville hatt ein årleg produksjon på 26 GWh, noko som svarar til straumbruken til om lag 1300 husstandar.

Lokaliteten bekkekløft og bergvegg dekker det meste av Kvanndalen og er gitt verdien svært viktig (A-lokalitet). Det blei til saman påvist 15 rødlisteartar. Kvanndalselva har en 3,6 kilometer lang anadrom strekning, og produksjonen av sjøaure er vesentleg. NVE meiner at dei planlagde inngrepa med tilhøyrande negative konsekvensar ikkje i tilstrekkeleg grad kan avbøtast.

Les meir om saka her

Kontakter

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 901 98 216
Saksbehandlar Dag Kjellevold, tlf. 917 59 965

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kraftsensitiv informasjon skal ikke på Internett – NVE presenterer metode for å redusere risiko for informasjonslekkasje10.9.2019 15:20:00 CESTPressemelding

Kraftbransjen har i flere tiår vært underlagt krav om å beskytte kraftsensitiv informasjon. Et FOU-prosjekt som ble gjennomført ved NVE sommeren 2019 har utviklet en metodikk for å identifisere kraftsensitiv informasjon på internett. Metodikken gjør bruk av åpen programvare og gir mulighet for å søke også i dypere lag av internett.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom