Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ikkje løyve til Flårendsfossen kraftverk

Del

NVE gjev ikkje Otra Kraft DA løyve til å bygge Flårendsfossen kraftverk i Valle kommune i Aust-Agder, grunna negative verknader for bleka i vassdraget.

Kraftverket ville hatt ein årleg produksjon på om lag 10,6 GWh.

Bleka er ei sjeldan type laks som Noreg har eit særskilt ansvar for. Ei utbygging av Flårendsfossen vil bli eit permanent vandringshinder for bleka i vassdraget, og moglegheitene for avbøtande tiltak er avgrensa. Fordelane ved kraftverket det er søkt om å bygge, veg etter NVE sitt syn ikkje opp for dei negative følgjande for arbeidet med å betre forholda for bleka i Otra.

Les meir om Flårendsfossen kraftverk

Kontaktpersonar:

Rådgjevar Kristine Naas, tlf. 22 95 97 66

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89/ 901 98 216

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom