Frivillighet Norge

Ikke skattlegg frivilligheten – gi full momskompensasjon

Del

Alle frivillige organisasjoner vil tjene på en bedre momskompensasjonsordning. Dette er frivillighetens viktigste sak i valgkampen.

Staten bør kutte de frivillige organisasjonenes momsutgifter fullstendig, mener generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Staten bør kutte de frivillige organisasjonenes momsutgifter fullstendig, mener generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)

Hvert år betaler frivillige organisasjoner nesten 2 milliarder kroner til staten i moms på varer og tjenester. Bedrifter slipper å betale moms, det gjør ikke frivillige organisasjoner.

- Se for deg at Kirkens bymisjon skal lage suppe som de skal gi bort. De må betale moms på ingrediensene de kjøper inn. Når en kommersiell aktør selger deg en identisk suppe så er det du som kunde som betaler momsen, mens den kommersielle aktøren sliper å betale moms, forklarer generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Moms er en avgift som rammer frivilligheten spesielt, og gir økte kostnader og mindre aktivitet i lag og foreninger.

- Dette oppleves som urettferdig. Vi mener staten bør investerte i de gode verdiene som frivilligheten representerer og kutte de frivillige organisasjonenes momsutgifter fullstendig, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Momskompensasjonsordning blir stadig dårligere

For å rette opp denne skjevheten innførte staten i 2010 momskompensasjon, etter press fra frivillig sektor. Intensjonen var å trappe opp ordningen til all momsen ble kompensert.De siste årene har imidlertid andelen som blir kompensert gått ned.

- Momskompensasjonsordningen har blitt dårligere de siste årene fordi organisasjonenes momsutgifter øker mer enn bevilgningen til ordningen, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norges krav

Frivillighet Norge krever:

  • Momskompensasjonsordningen må fullfinansieres og bli en rettighet for frivillige organisasjoner
  • Ordningens innretning må endres, for å sikre at kompensasjonen treffer momsutgiftene
  • Det må opprettes en ordning for momskompensasjon for investeringer i frivillighetseide bygg

Frivillighet Norge har publisert en film som forklarer hvorfor momsen fungerer som en skatt på frivilligheten. Se den her.  

For mer informasjon, kontakt:

Politisk rådgiver i Frivillighet Norge Morten Johansen, mortenj@frivillighetnorge.no

Generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen, stian@frivillighetnorge.no 

Kontakter

Bilder

Staten bør kutte de frivillige organisasjonenes momsutgifter fullstendig, mener generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Staten bør kutte de frivillige organisasjonenes momsutgifter fullstendig, mener generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Last ned bilde

Lenker

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg saker fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frivillighet Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom