Forsvarsbygg

Ikke fasadetiltak på fritidsboliger

Del

Forsvarsbygg fastholder at fritidsboliger ikke har krav på støyisolerende tiltak, etter en ny grundig gjennomgang av både reguleringsplanen, gjeldende regelverk og statlig praksis.

- Vi har sett nærmere på regelverket som ligger til grunn, samt innhentet informasjon om andre statlige aktører og fagmiljøers praksis. Konklusjonen er at vi fastholder vårt standpunkt om at vi ikke kan tilby fritidsboliger støyisolerende fasadetiltak, sier Carl Oscar Pedersen, eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase.

Ikke støyfølsom bebyggelse i hht reguleringsplanen
- Vi har på ny tatt en full gjennomgang av reguleringsplanen og regelverket som ligger til grunn. Ved å se på hele bestemmelsen for støy utenfor planområdet, og ved å se på innholdet i regelverket ellers, er det vår konklusjon at fritidsboliger ikke kan betraktes som støyfølsom bebyggelse i henhold til reguleringsbestemmelsens § 4.8.2 angående krav til innendørs lydforhold tilsvarende lydklasse C angitt i NS 8175:2012, sier Pedersen.

Andre statlige fagmiljøers praksis
Forsvarsbygg har også innhentet informasjon fra flere statlige aktører og fagmiljø innen akustikk om deres praktisering av regelverket innenfor samme problemstilling. All innhentet informasjon viser en lik praksis hos alle statlige aktører og fagmiljøer, om at det ikke gjøres fasadetiltak på fritidsboliger - Blant annet har Miljøverndepartementet besvart problemstillingen i brev til Jernbaneverket i mars 2011, sier Pedersen.

Tilbyr innløsning av fritidsboliger i rød støysone
- Vi tilbyr imidlertid innløsning for de fritidsboliger som overskrider reguleringsbestemmelsens krav til utendørs lydnivå. Dette gjelder bebyggelse i «rød støysone», avslutter Pedersen.

Nøkkelord

Kontakter

Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 7-19 og nås på telefonnummer 47 7777 47 eller epost pressevakt@forsvarsbygg.no

PRESSEVAKTForsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig både innenfor og utenfor ordinær kontortid og nås på telefonnummer:

47 7777 47

Bilder

Om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
PB 405 Sentrum
0103 Oslo

815 70 400http://www.forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.

Følg saker fra Forsvarsbygg

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvarsbygg på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forsvarsbygg

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom