Norges idrettsforbund

Idrettsstyret informerer om vedtak: Oppfølging av informasjonsmøtet med organisasjonen 24. januar.

Del

Idrettsstyret informerer om vedtak: Oppfølging av informasjonsmøtet med organisasjonen 24. januar:

Idrettsstyrets møte nr. 29 (2015-2019)

25.-26. januar 2018

Til behandling:

Oppfølging av informasjonsmøte med organisasjonen 24.01.2018

Bakgrunnen for saken er fellesmøtet på Gardermoen 24. januar og de innspill som fremkom i møtet.

Idrettsstyret har tidligere henvist til sin utsendelse til organisasjonen 22. desember som også lå som bakgrunn for diskusjonen. (vedlagt - ses under)

Idrettsstyret har håndtert krevende utfordringer som vi har ansvaret for, og er tydelige på at vi som kollegium kunne fremstått tydeligere og mer handlekraftige, spesielt hva gjelder åpenhet og pengebruk i NIF og de sakene som har hatt mye oppmerksomhet i media.

Styret har prioritert oppfølging av åpenhetsvedtakene, i tillegg til å sikre de beslutninger som ble tatt i forbindelse med Ledermøtet i Bodø.

Idrettsstyret har besluttet å gå i bred dialog med organisasjonen for å styrke arbeidet med utvikling av anleggssituasjonen nasjonalt for alle idretter.

Idrettsstyret har initiert og igangsatt en omfattende moderniseringsprosess for norsk idrett. Det er etablert en administrativ prosjektgruppe med representanter fra NIF, Særforbund og Idrettskretser samt en politisk styringsgruppe sammensatt tilsvarende, som skal sikre fortløpende idrettspolitisk forankring for arbeidet.

Samtidig vil det prioriteres verdiarbeid med fokus på:

  1. Økonomi som barriere for deltakelse i barne- og ungdomsidretten
  2. Arbeid mot seksuell trakassering og overgrep i idretten, forebygging og håndtering
  3. Arbeid for bedre kjønnsbalanse blant ledere og trenere  

Idrettsstyret gjorde med bakgrunn i ovennevnte, følgende vedtak:

Vedtak:

Idrettsstyret mener at det er til det beste for norsk idrett at styret fullfører arbeidet som er påbegynt og blir målt på resultatet av dette på Idrettstinget i 2019.                                        

Vedlegg: Idrettsstyrets uttalelse av 22. desember 2017

Idrettsstyret beklager -  vil gjenreise omdømmet og tilliten til ledelsen av norsk idrett

Alle vi i Idrettsstyret beklager den situasjonen norsk idrett er satt i ved den pengebruk og til tider mangel på godt skjønn som har blitt avdekket i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Totaliteten av de kritikkverdige forhold som nå har kommet frem er alvorlig, og har bidratt til å svekke omdømmet til norsk idrett og tilliten til idrettens ledelse.

Dagens styre forstår alvoret i dette, og lover organisasjonen å bruke resterende tingperiode til å arbeide målrettet for åpenhet, modernisering og gjenreisning av tillit og omdømme. Vi ønsker å gi et samlet og tydelig signal om at vi er fullt innstilt på å gjøre jobben som kreves.

Vi mener at NIF i desember 2017 er på god vei. De vedtakene og prosessene knyttet til åpenhet og innsyn er viktige tiltak. To andre er utvidelse av etiske retningslinjer og innføring av en elektronisk varslingskanal med mulighet for anonym varsling. NIF har videre fått på plass skjerpede retningslinjer for servering av alkohol, innkjøp, habilitet, gaver og reiser. Implementeringen av Åpenhetsutvalgets anbefalinger er nesten ferdigstilt. Idrettsstyret mener at de igangsatte tiltakene og endringene som er besluttet er gode, og at de vil ta norsk idrett i riktig retning. 

Åpenhet er og skal være en forutsetning for å bygge tillit i organisasjonen. Idrettsstyret har derfor gjort bilag tilgjengelige bakover i tid, fra og med 2012 – så langt oppbevaringsplikten etter bokføringsloven muliggjør. Dette legger til rette for åpenhet og transparens. Idrettsstyret er fornøyd med at fakta kommer frem, og at spørsmål blir besvart.

Det er vårt mandat å følge Idrettstingets vedtak og bringe idretten framover. Det er også vårt ansvar å bygge verdier, tillit og omdømme sterkere. 

Vi alle i Idrettsstyret ønsker dere en god jul og et aktivt nytt år!

Vennlig hilsen

Idrettsstyret

Kontakter

Bilder

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg saker fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom