Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS

Hvordan inkludere alle innbyggere i det digitale samfunn?

Del

Norge er verdens mest digitaliserte land. Men hva med de som av ulike årsaker ikke henger med på utviklingen?

I følge en undersøkelse fra finske Etlatieto publisert tidligere i sommer, er Norge verdens mest digitaliserte land. Den teknologiske utviklingen går rasende fort og norske myndigheter legger nå til rette for at all offentlig kommunikasjon skal skje digitalt fremover. Via EU kommer også nye direktiver som vi i Norge må forholde oss til. Men et digitalisert samfunn krever også en ”digital kompetanse” for å fungere optimalt og som forventet. Dette gjelder både i privat og i jobbsammenheng. 

Samtidig viser Abelias omstillingsbarometer at Norge mangler spisskompetanse på en rekke områder, og spesielt innenfor teknologi og digitalisering. Kompetanse gir forståelse, trygghet og tillit. Skal man digitalisere et land og dets samfunnsfunksjoner, bør det også sikres at alle innbyggere av det digitale Norge får tilgang på kunnskap som nettopp sikrer forståelse og tillit til hvordan et digitalt samfunn fungerer og hvilke forventinger som stilles til hver enkelt borger og virksomhet. En viktig byggestein og tema innen nødvendig kompetanse for å lykkes med digitaliseringen - er informasjonssikkerhet ( IKT-sikkerhet). 

Norsk Senter for Informasjonssikring ( NorSIS ) er en uavhengig organisasjon som arbeider for økt kunnskap om og forståelse for informasjonssikkerhet. De siste 6 årene har NorSIS i forbindelse med Nasjonal sikkerhetsmåned hver oktober lansert en oppdatert opplæringspakke med e-læring for virksomheter der gode samarbeidspartnere bidrar inn med midler og innhold. I mange tilfeller er det bare bevisste medarbeidere som kan hindre virusangrep, sensitiv informasjon på avveie eller at forretningshemmeligheter havner på Facebook. I fjor var det hele 426 000 ansatte rundt om i Norge som mottok e-læring i regi av Nasjonal Sikkerhetsmåned. 

– I europeisk sammenheng er dette et unikt lavterskel tilbud og gratis for virksomheter med opp til 20 ansatte. Tilbudet betyr at flere små og store virksomheter kan stå enda bedre rustet til å sikre seg utifra dagens digitale trusselbilde, samt bidra til et mer robust digitalt Norge, sier Tonje Vik Jevard som leder prosjektet for opplæringspakken i NorSIS. 

I tillegg legger NorSIS til rette for en nasjonal dugnad hvor foredragsholdere gratis deler av sin kunnskap om bedre informasjonssikkerhet til virksomheter som trenger det. 

– Vi vet mange virksomheter ønsker mer kunnskap om IKT-sikkerhet, så vi har derfor laget en oversikt over foredragsholdere med ulike sikkerhetstemaer som gratis stiller opp. Her gjelder førstemann til mølla-prinsippet, så vi oppfordrer både til å gi foredrag og til å benytte seg av tilbudet, sier Jevard.

Ved hjelp av kunnskap kan alle bli en aktiv del av og ha tillit til det nye digitale samfunnet vi er i ferd med å skape, samt bidra til fortsatt verdiskapning. NorSIS oppfordrer alle virksomheter uansett størrelse til å bli med på den nasjonale dugnaden for et tryggere digitalt samfunn. Og del gjerne kunnskapen din videre til den eller de som trenger det i ditt nærmiljø. Se gjerne mer informasjon om hvordan delta på Nasjonal sikkerhetsmåned på sikkert.no.  

For spørsmål fra media:

For mer informasjon og fakta om Nasjonal sikkerhetsmåned – se www.sikkert.no,

samt kontakt NorSIS ved:

prosjektleder Tonje Vik Jevard
mobil: 986 01 003
e-post: tonje@norsis.no

kommunikasjonsansvarlig Birgitte Førsund
mobil: 991 02 290
e-post: birgitte@norsis.no

Mer informasjon om Nasjonal sikkerhetsmåned 2017: 

https://norsis.no/nanolaering-2017/

https://norsis.no/bli-med-i-oktober/

https://norsis.no/nye-gadgets-sikkerhetsmaneden/

https://sikkert.no/om-nasjonal-sikkerhetsmaned

Mer om NorSIS: https://norsis.no

NorSIS logo – nederst på nettsiden: https://norsis.no/pressebilder/ kan bruke både for Norsk Senter for Informasjonssikring / NorSIS og for Nasjonal sikkerhetsmåned.  

Kilde: Det er finske Etlatieto, en gren av forskningsinstitusjonen Etla, som har undersøkt og sammenliget hvordan et 20-talls land utnytter digitalisering.: https://www.etla.fi/en/etla/organisation/etlatieto-en

Bilder

Om Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS

Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS
Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS
Teknologivn. 22 (bygg A)
2815 Gjøvik

(+47) 40 00 58 99http://www.norsis.no

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er en uavhengig organisasjon som arbeider for økt kunnskap om og forståelse for informasjonssikkerhet.

Formålet til NorSIS er å bidra til at informasjonssikkerhet blir en naturlig del av målgruppenes hverdag. Dette oppnår vi gjennom bevisstgjøring om trusler og sårbarheter, opplysning om konkrete tiltak og påvirkning til gode holdninger. Senterets definerte hovedmålgruppe er norske virksomheter i privat og offentlig sektor. Aktiviteten er særlig rettet mot små og mellomstore private virksomheter og kommunesektoren, så vel som den enkelte innbygger.