OsloMet

Hvordan få til det grønne skiftet i Oslo? Stor konferanse 6. des

Del

Førstkommende onsdag møtes 300 forskere, byråkrater, politikere, næringsliv og sivilsamfunn til foredrag, diskusjoner og debatt om hvordan Oslo kan få til det grønne skiftet i praksis.

Oslo rådhus. Foto: Jiri Havran, Oslo rådhus, CC BY-NC-ND 2.0
Oslo rådhus. Foto: Jiri Havran, Oslo rådhus, CC BY-NC-ND 2.0

På vegne av CIENS – Forskningssenter for miljø og samfunn arrangerer By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved HiOA konferansen «Samskaping for det grønne skiftet» 6. desember. 

Årets CIENS-konferanse samler 300 forskere, byråkrater, folkevalgte, næringsliv og sivilsamfunn til foredrag, diskusjoner og debatt om hvordan Oslo kan få til det grønne skiftet i praksis.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Klimaetaten i Oslo kommune.

Tid: 09:00 – 15:30
Sted: Ole-Johan Dahls Hus, Gaustadalléen 23 B, Blindern

Presse har fri adgang til plenumssesjonene før og etter lunsj.

Kaffe serveres fra 08:30. Programmet starter 09:00.

Keynotes

Co-creation, innovation and leadership of the green shift
Professor Jacob Torfing, Roskilde Universitet

Leadership and co-creation in Oslo - the way forward - a critical perspective
Professor Eva Sørensen, Roskilde Universitet

Torfing og Sørensen har satt seg et mål om «å skabe en national bevægelse for omstilling af hele den offentlige sektor» i Danmark. Gjennom samskaping ønsker de å skape et grunnlag for fremtidig utveksling av viten, erfaringer og inspirasjon.

Dette grunnlaget mener de blir viktig når nye og innovative løsninger på viktige samfunnsproblemer skal utvikles i samarbeid med en bred krets av offentlige og private aktører -- «medskaberne af fremtidens velfærdssamfund.»

Les mer: Professorer vil lave ny bevægelse

Eksempler fra fire europeiske storbyer

 • Oslo – Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten, Oslo kommune
 • Gøteborg – Margareta Forsberg, leder av Mistra Urban Futures Göteborgsplattform
 • Amsterdam – Kris Steen, forsker, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS)
 • København – Annika Agger, universitetslektor, Roskilde Universitet

Til debatt møtes

 • Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Heidi Sørensen, direktør, Klimaetaten, Oslo kommune
 • Kristin Halvorsen, direktør, CICERO
 • Nina Solli, Regiondirektør, NHO Oslo og Akershus
 • Ingrid Skjoldvær, Leder i Natur og Ungdom

Debatten ledes av Geir Heierstad, forskningssjef ved NIBR.

Workshops 12:30 - 14:00

Adgang avtales med den enkelte workshopleder.

 • Styring og lederskap for samskaping av det grønne skiftet i Oslo
 • Er «smarte byer» løsningen på omstillingen til et grønt skifte?
 • Regional areal og transportplanlegging i Osloregionen, knutepunktsutvikling og kommunenes oppfølging
 • Grønn transformasjon i transport og energi – nullutslippstransport fra policy, teknologiutvikling, implementering
 • Hvilken rolle kan delemobilitet spille for bærekraftig utvikling i Oslo
 • Grønn finansiering av samferdsel og bygninger i Oslo: Hvordan få til samarbeid mellom næringsliv og forvaltning?
 • Nye vannveier – overflatevann, flerbruk og klimatilpasset Oslo
 • Samskaping – kulturelle økosystemtjenester fra bynatur
 • Byutviklingens sosiale implikasjoner
 • Aktiv kulturarvpolitikk som ledd i en bærekraftig byutvikling
 • Crowdsourcing og innbyggernes rolle i bærekraftige byutvikling

Nøkkelord

Kontakter

Jan-Tore BergheiSeniorrådgiver kommunikasjon - NIBR

Berghei har jobbet i By- og regionforskningsinstituttet siden 2014, og jobber med kommunikasjon både internt og eksternt. Redaktør for Bybloggen.

951 13 487jan-tore.berghei@nibr.hioa.no

Bilder

Oslo rådhus. Foto: Jiri Havran, Oslo rådhus, CC BY-NC-ND 2.0
Oslo rådhus. Foto: Jiri Havran, Oslo rådhus, CC BY-NC-ND 2.0
Last ned bilde
Jacob Torfing og Eva Sørensen, professorer ved Roskilde Universitet. Foto: RUC
Jacob Torfing og Eva Sørensen, professorer ved Roskilde Universitet. Foto: RUC
Last ned bilde

Lenker

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.hioa.no

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er et samfunnsfaglig forskningsinstitutt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Instituttets kjernekompetanse er helhetlige analyser av sted og styring innen utvalgte politikkfelt.

CIENS er et strategisk samarbeid mellom forskningsinstituttene CICERO, Meteorologisk institutt, NIBR, NIKU, NILU, NINA, NIVA, TØI og Universitetet i Oslo. CIENS har ledende miljøer innen ulike naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag.

Følg saker fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom