Apotekforeningen

Hver tiende resept krever ekstra tiltak i apoteket

Del

– Hvorfor tar det tid å ekspedere en helt vanlig resept? Hva gjør dere egentlig bak disken i apoteket? Man hører ofte spørsmålene fra folk som har måttet vente noen minutter med kølapp på apoteket.

Per Kristian Faksvåg, Apotekforeningen.
Per Kristian Faksvåg, Apotekforeningen.

For å kunne gi et godt svar på spørsmålene, har Apotekforeningen og utredningssenteret Apokus fått et representativt utvalg apotek til å registrere alle tilleggsoppgaver de gjorde ved 40 000 reseptekspederinger i 2016.

­- Under forutsetning av at dette er et tverrsnitt av alle apotek, kan vi nå si hva vi bruker tiden på når farmasøytene behandler en resept og ekspederer legemidlene. Tallene blir store når man vet at det er omtrent 30 millioner ekspederinger av legemidler årlig i de 872 apotekene vi har i Norge, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.  

 • I mer enn ti prosent av reseptekspederingene er det en hendelse som krever ekstra innsats fra apotekpersonalet. Det betyr årlig mer enn 3 millioner eller daglig nesten 10 000 problemer, som apoteket må løse når resepter ekspederes. Det handler bl.a. om feil og mangler på resepten, interaksjoner og bivirkninger mv., kunden har ikke resept eller ID-kort)
 • Det er opp mot en million tilfeller der resepten har feil eller mangler som må rettes opp (3,4 prosent av reseptekspederingene).
 • For mer enn 800 000 kunder viser det seg at de ikke har resepten når de kommer i apoteket, eller kunden kan ikke identifisere seg slik det er krav om.
 • Det gis råd om oppfølging og håndtering av bivirkninger til 400 000 pasienter, dvs. i 1,4 prosent av tilfellene.
 • Det er også 400 000 interaksjoner mellom ulike legemidler som skal vurderes og håndteres.
 • Farmasøytene oppdager minst 70 000 tilfeller av dobbeltforskrivning, altså at pasienten har to resepter på like legemidler.
 • Apotekene bruker minst 40 årsverk til sammen på å rette opp i feil og mangler ved reseptene.
 • Apotekene kontakter legene omtrent ½ million ganger pr. år når feilen eller mangelen ved resepten gjør det nødvendig. Det tilsvarer at hvert apotek gjør mer enn 10 henvendelser i uken. I hvert fjerde tilfelle får de ikke tak i legen.
 • Apotekene har omtrent en million samtaler med pasienter for å forklare generisk bytte av likeverdige legemidler.
 • I 6 av 10 reseptekspedisjoner, dvs. ca. 20 millioner tilfeller, får kunden informasjon og råd utover den standardiserte farmasøytkontrollen og ekspederingen av legemiddelet, slik at pasienten forstår hvordan legemiddelet skal brukes, får avklart spørsmål om refusjon, eller får råd om egenomsorg i tilknytning til sykdommen.
 • Det gjennomføres 10 millioner samtaler for å forklare hvordan legemiddelet skal brukes riktig. I tillegg kommer opp mot 700 000 tilfeller der apotekpersonalet gir en praktisk demonstrasjon av bruken av legemiddelet.

– Tallene gir oss mange svar på spørsmålet om hvilken samfunnsnytte apotekene gir, utover det å sikre at befolkningen har god tilgang til trygge medisiner. Problemløsning for kunden og forskriveren er en viktig del av hverdagen for helsepersonellet i apotekene. Det ytes mye god og viktig helsehjelp når interaksjoner og bivirkninger blir løst, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

Han trekker også frem de mer enn 10 millioner samtalene om riktig bruk av legemidler som et vesentlig bidrag til bedre helse hos befolkningen.

– En viktig del av apotekenes oppgave er å oppklare spørsmål med pasientens lege. Mange av disse samtalene er helt nødvendig for å sikre rett behandling. Men det er nok også en del frustrasjon i apotekene over feil og mangelfullt utfylte resepter som må oppklares med legen, sier Faksvåg. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Per Kristian Faksvåg, Apotekforeningen.
Per Kristian Faksvåg, Apotekforeningen.
Last ned bilde

Om Apotekforeningen

Apotekforeningen
Apotekforeningen
Slemdalsvn. 1
0369 Oslo

+47 21 62 02 00http://www.apotek.no/

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. Foreningen ble stiftet i 1881. Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Foreningen arbeider hovedsaklig med apotekfaglig utvikling, apotekenes rammevilkår, næringspolitikk, teknologi og e-helse og kommunikasjon om bransjen. Apotekforeningen ivaretar også en rekke praktiske funksjoner for apotek.

Følg saker fra Apotekforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Apotekforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Apotekforeningen