Insenti AS

Hva skal Norge gjøre med 351 ekstra rådhus?

Del

NHO ønsker å kutte fra dagens 428 kommuner til 77. Hvis det skjer vil 351 nåværende rådhus ikke lenger brukes til kommuneadministrasjon. - Det kan bli en stor utfordring for kommunene å forvalte disse bygningene, mener daglig leder i Insenti, Bjørn Grepperud.

Daglig leder i Insenti, Bjørn Grepperud. Foto: Tove Lauluten.
Daglig leder i Insenti, Bjørn Grepperud. Foto: Tove Lauluten.

Insenti-sjefen mener det er et sentralt spørsmål hvordan man skal utnytte kompetanse og ressurser på tvers av kommuner. Han peker på RIF-rapporten «State of the Nation», som utkom i mars. Den viser at de fleste kommuner er for små til å kunne bygge opp nødvendig kompetanse for å oppnå en profesjonell og ressurseffektiv eiendomsforvaltning. 

-Tanken bak kommunereformen er å effektivisere og skape mer samhandling. Om man kan samkjøre forvaltningen av disse gamle rådhusene på tvers av kommunene vil man kunne maksimere den effektiviseringseffekten Staten er ute etter. Samtidig frigjør man plass i de gamle rådhusene til andre kommunale formål, sier Grepperud. 

Kostbart å vedlikeholde eller ombygge
NHO konkluderer i deres seneste utredning om kommunestruktur at en reduksjon til 77 kommuner er den beste løsningen for Norge. En kommunereform i den størrelsesorden ikke vært gjennomført siden man kuttet 270 kommuner på 1960-tallet. De siste 20 årene har det vært kun syv kommunesammenslåinger.

Grepperud tror mange kommuner vil få utfordringer med å nytte seg av de tomme lokalene.

- Mange kommuner har lite erfaring med store byggprosjekter. I verste fall kan vi sitte igjen med flere tomme rådhus som kommunene hverken har penger, kapasitet eller kunnskap til å forvalte, sier Grepperud

Han mener det er betimelig å spørre seg hva de tomme rådhusene skal brukes til etter en sammenslåing.

- Det er vanlig at gamle rådhus brukes til kommunale formål, men dette er ofte gamle bygninger som må renoveres før de kan brukes. Det blir fort et kostbart og stort prosjekt. Å vedlikeholde eller ombygge et gammelt rådhus kan være krevende for en liten kommune, og i små kommuner er det ikke bare enkelt å selge store bygg, sier Grepperud og peker på tidligere Mosvik kommune.

Kommunehuset står brakk
Mosvik ble slått sammen med Inderøy kommune i Nord-Trøndelag i 2012. Siden utflyttingen av kommuneadministrasjonen har det 1.200 kvadratmeter store kommunehuset for det meste stått tomt.

-Det ligger store begrensninger i at det er et kontorbygg. Når vi vurderer om det skal ombygges til bofellesskap, sykehjem eller lignende blir det et regnestykke vi ikke kommer spesielt godt ut av, sier rådmann i Inderøy kommune, Jon Arve Hollekim.

Han mener det var lite diskusjon om hva det gamle rådhuset skulle brukes til før kommunesammenslåingen.

- Det kan være fantastiske muligheter for gamle rådhus, men for oss avhenger det av de lokale markedsforholdene, avslutter han.

Kontakter

Bilder

Daglig leder i Insenti, Bjørn Grepperud. Foto: Tove Lauluten.
Daglig leder i Insenti, Bjørn Grepperud. Foto: Tove Lauluten.
Last ned bilde

Om Insenti AS

Insenti AS
Insenti AS
Akersgata 45
0158 Oslo

23 05 37 00http://www.insenti.no
Insenti AS ble etablert 1. januar 2001. Selskapet er en ledende aktør innen prosjektutvikling og prosjektledelse, herunder ledelse av byggherrestyrte delentrepriser, i Oslo og Akershus. Selskapet har siden oppstarten gjennomført en rekke betydelige prosjekter for flere profesjonelle byggherrer. Selskapet har ledet gjennomføringen av kontorbygg, forretninger, restauranter, politihus, rettsbygninger og boliger, både som nybygg og rehabilitering. Siden oppstarten er det utført og under utførelse ca 400.000 m2 næringsarealer og ca 800 boliger. Insentis første byggeprosjekt, Alnafossen Kontorpark, fikk byggherreprisen for 2003.

Følg saker fra Insenti AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Insenti AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.