UiO - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hva kjennetegner terapi med varig effekt?

Del

Vi vet mye om positive effekter av psykoterapi på kort sikt, men lite om langtidseffekter. En ny doktoravhandling ved Psykologisk institutt har undersøkt hva som bidrar til varig bedring.

Det er stipendiat Vidar Blokhus Ekroll som har sett på langtidseffekter av psykoterapi. Med utgangspunkt i pasientenes egne opplevelser har han studert psykoterapi utført av erfarne behandlere.

Ingen kvikkfiks

Avhandlingen viser at pasienter som oppnår betydelig bedring ved terapiavslutning opplever at et bredt spekter av behandlingsprosesser og endringer er viktige for dem. De som fortsetter å utvikle seg positivt i tiden etter avslutning, fremhever spesielt hvor viktig relasjonelle erfaringer under terapien var.

Det finnes imidlertid flere veier mot gode langtidsutfall: Man kan forbedre evnen til å regulere egne følelser ved hjelp av refleksjon. Man kan øve på å stå opp for seg selv eller bli mer åpen via forholdet til terapeuten. Eller man kan lære å forstå og akseptere uforanderlige livsvilkår.

Men ikke alle endringer innebærer langvarig bedring. For eksempel er det å oppnå mer positive følelser i løpet av behandlingen, ikke en god pekepinn på langtidseffekten. Videre rapporterte pasienter som fikk tilbakefall etter tilsynelatende effektive behandlinger ofte at terapien føltes ufullstendig, ved at viktige aspekter ble oversett, oppnådde endringer viste seg for overfladiske eller at de ikke kom helt i mål med det de holdt på med.

Advarer mot utarming av behandlingstilbud

Økt forståelse for hva som bidrar til langtidseffekter etter psykoterapi kan ifølge Ekroll gi store gevinster, både samfunnsøkonomisk og i form av økt livskvalitet for pasienter over tid.

– Når hovedfokus blir på kortsiktige effekter står vi i fare for å overse tilbakefall etter endt behandling, og å prioritere intervensjoner som kun gir midlertidig lindring fremfor behandling som gir varig endring, advarer Ekroll.

– I en tid der helsebyråkrater stadig etterspør effektivisering og standardisering vil jeg advare mot prematur innsnevring av behandlingstilbudet, enten i bredde, dybde eller lengde, understreker han.

Kontakt

Vidar Blokhus Ekroll: +47-936 18 641

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om UiO - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

UiO - Det samfunnsvitenskapelige fakultet
UiO - Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Moltke Moes vei 31
0851 Oslo

+47 22 85 62 64http://www.sv.uio.no/

Følg saker fra UiO - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det samfunnsvitenskapelige fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom