Presteforeningen

Hva gjør vi når vi snakker med barn og ungdom?

Del

Hvordan skal vi forstå samtaler med barn og unge under 18 år?

Foto: Torstein Ihle
Foto: Torstein Ihle

Er disse samtalene sjelesorg? 

Gjelder taushetsplikten slik den defineres i forvaltnings- og straffeloven også for samtaler med barn? 

Hvordan skal kirkelige ansatte avveie taushetsplikten mot meldeplikt til barnevernet og avvergeplikten mot alvorlige forbrytelser? 

Hvordan ta barn og unge på alvor når de henvender seg med en betroelse?

Hva gjør kirkelige ansatte med det de ser og overhører når de er sammen med barn og ungdom?

«Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep» tok våren 2015 initiativ til en samtale med Presteforeningen omkring samtaler med barn, prestens taushetsplikt og opplysningsforpliktelser. Henvendelsen bidro til etablering av et fagutviklingsprosjekt med støtte fra «Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke». 

Prosjektet har overskriften «Kirkelige ansattes samtaler med barn og ungdom» og har vært et samarbeid mellom Presteforeningen, Ressurssenteret, Diakonforbundet og KUFO.

Prosjektet har arbeidet med fem problemstillinger: 

– Situasjonsforståelse og taushetsplikt – hva gjør kirkelige ansatte sammen med barn og ungdom?
– De kirkelige ansattes taushetsplikt – forskjeller, likheter, utfordringer.
– Forholdet mellom taushetsplikten, barns alder og foreldreansvaret.
– Barns autonomi i religiøs sammenheng.
– Lovregulering av meldeplikt til barnevernet versus profesjonelt skjønn.

Prosjektet har ført til utvikling av et ressurshefte som også kan brukes som studieopplegg i lokale staber. Heftet deles ut til alle deltakerne på årets trosopplæringskonferanse. Det er også skrevet en bakgrunnsartikkel som utdyper innholdet i ressursheftet. Både heftet og artikkelen publiseres på nettsidene til samarbeidspartnerne og trosopplæringens ressursbank – www.ressursbanken.no.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Torstein Ihle
Foto: Torstein Ihle
Last ned bilde

Dokumenter

Om Presteforeningen

Presteforeningen
Presteforeningen
Postboks 437 Sentrum
0103 Oslo

23 08 16 00http://www.prest.no

Presteforeningen (PF) er landets største fagforening for prester, teologiske kandidater og teologistudenter. PF er medlem av hovedsammenslutningen Unio.

PF har som mål å bistå medlemmer med rådgivning og praktisk hjelp i den enkeltes arbeidsliv, fra man begynner på profesjonsutdanningen, gjennom livet som yrkesaktiv og i pensjonisttilværelsen. PF har godt skolerte tillitsvalgte i alle landets bispedømmer og prostier, lønns- og forhandlingsutvalg i andre tariffområder og egne fagutvalg for grupper av spesialprester.

Arbeidslivsavdelingen ved foreningens sekretariat i Oslo bistår både tillitsvalgte og enkeltmedlemmer. Avdelingen har ansatte med høy kompetanse innen arbeidsrett, tariff og andre arbeidslivsspørsmål. Presteforeningen er også en profesjonsforening. Vi har en egen fagavdeling som har sin oppmerksomhet rettet mot presteprofesjonen og teologien som fag. I samarbeid med de teologiske fakultetene, arbeidsgivere og medlemmer med praktisk erfaring innen ulike disipliner, arbeider avdelingen som aktør i et stort etter- og videreutdanningsapparat.

Følg saker fra Presteforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Presteforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Presteforeningen

5. april 1942 - dagen da prestene la ned sitt embete3.4.2017 21:26Aktuelt

5. april i år er det 75 år siden over 90 prosent av prestene i Norge la ned sine embeter i protest mot den nazistiske politikkens forsøk på å ta kontroll over samfunnslivet. Selve nedleggelsen fant sted under årets påskedagsgudsjeneste og skjedde ved at erklæringen Kirkens Grunn ble lest fra kirkens prekestol. Dokumentet hevdet kirkens åndelige frihet og suverenitet og var et oppgjør med en stat som ville tvinge kirken til å akseptere okkupasjonsmakten om den fortsatt skulle få drive sitt arbeid.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom