Nasjonalforeningen for folkehelsen

Husk dem som glemmer!

Del

Neste uke arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsens helselag og demensforeninger den årlige Demensaksjonen. Ta vel imot bøssebærerne!

I Demensaksjonen samler Nasjonalforeningen for folkehelsen inn midler til forskning og lokale tiltak for å bedre livet til syke og pårørende. Aksjonen arrangeres samtidig med den internasjonale Alzheimerdagen 21. september.

Kan vi løse demensgåten?

Demens er en alvorlig sykdom, både for dem som rammes og for deres familier. Sykdommen utvikler seg gradvis, og opptrer oftest i høy alder, men også yngre rammes. Over 70 000 har demens i Norge, og minst 350 000 pårørende er berørt av sykdommen.

I dag finnes det ingen behandling for demens. Forskning er nødvendig for å lære mer om årsaker, diagnostisering og behandling av demens. Nasjonalforeningen for folkehelsen har opprettet et forskningsprogram som skal bidra til mer kunnskap om årsaker, forebygging og behandling. Så langt har vi bevilget midler til fire store forskningsprosjekter. Det er stort behov for mer midler for å opprettholde forskningsinnsatsen. Vi har ingen tid å miste.

Hver krone teller

Møter du ikke en bøssebærer, kan du likevel bidra til Demensaksjonen. Send din gave til konto 1644 08 46673. Du kan også sende SMS til 2160, og på den måten gi 150 kroner til demensforskning.

FAKTA

  • Demens skyldes sykdom i hjernen
  • Demens fører til dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende
  • Inntektene fra Demensaksjonene går til lokale tiltak og forskning
  • Over 70 000 mennesker i Norge har demens
  • Over 350 000 er nære pårørende
  • I tiårene som kommer vil dobbelt så mange få demens, dersom vi ikke lykkes i å løse demensgåten

Nøkkelord

Kontakter

Om Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Oscars gate 36B
0258 Oslo

23 12 00 00http://www.nasjonalforeningen.no
Din helse - vår hjertesak! Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

Følg saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonalforeningen for folkehelsen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom