Huseiernes Landsforbund

Husk BSU før nyttår

Del

- Alle ungdommer under 34 år bør virkelig benytte seg av den gunstige spareordningen Boligsparing for ungdom (BSU) for å bygge opp inngangsbilletten til boligmarkedet, påpeker generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund. Derfor er det viktig å sette inn mest mulig av det lovlige sparebeløpet i banken før nyttår.

For inntektsåret 2015 er det maksimale sparebeløpet 25 000 kroner. Av det beløpet du sparer får du 20 prosent skattefradrag. Sparer du hele beløpet får du 5 000 kroner i skattefradrag. Det maksimale samlede sparebeløpet i ordningen er 200 000 kroner. Den andre store fordelen er at alle bankene gir betydelig høyere sparerente på BSU enn på andre innskudd, normalt over tre prosent rente pro anno. Du behøver ikke spare et fast beløp.

Huseiernes Landsfor­bund har tatt opp med departementet at beløpsgrensene i BSU-ordningen må justeres løpende og holde følge med den faktiske utviklingen i boligprisene.

- Derfor er det gledelig at regjeringen i statsbudsjettet for 2016 har foreslått å heve det samlede sparebeløpet i BSU til 300 000 kroner. Det maksimale årlige sparebeløpet skal fortsatt være 25 000 kroner. Regjeringens forslag vil føre til at det blir lettere for ungdom og førstegangsetablerere å spare tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe sin første bolig, påpeker Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Finanstilsynet har pålagt bankene å kreve at boligkjøpere normalt skal ha minst 15 prosent egen­kapital. Dette rammer særlig de unge som mangler egenkapital eller hjelp fra foreldre, men synes å ha små virkninger i resten av markedet. For få unge synes å utnytte dagens grenser for årlig sparing i BSU fullt ut.

Boligsparing for ungdom (BSU) ble innført for vel 30 år siden som en ordning for å hjelpe unge til å spare til egen bolig. Skattefordelen forutsetter at midlene benyttes til boligformål, enten til kjøp av bolig eller til nedbatealing av lån på en bolig du har kjøpt.

I løpet av de siste 21 år er beløpsgrensene for ordningen justert fem ganger. Salgspriser for boliger har i de samme årene økt med opp til syv ganger. BSU-ordningen har dermed mistet mye av sin målrettede og sparestimulerende funksjon, særlig dersom det årlige sparebeløpet ikke heves til 300 000 kroner.

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere, med 218 000 medlemmer. HL ivaretar huseiernes lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser. Forbundet yter juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene. Gjennom verdifulle rabattavtaler sparer medlemmene betydelig mer enn kontingenten.

For mer informasjon: besøk vår nettside og følg oss på Twitter og Facebook.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Huseiernes Landsforbund

Huseiernes Landsforbund
Huseiernes Landsforbund
Fred Olsens gate 5
0152 Oslo

22 47 75 00http://www.huseierne.no

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere, med 220 000 medlemmer. HL ivaretar huseiernes lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser. Forbundet yter juridisk, byggteknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene.

For mer informasjon: besøk vår nettside og følg oss på Twitter og Facebook.

Følg saker fra Huseiernes Landsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Huseiernes Landsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Huseiernes Landsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom