Skatteetaten

Husk å betale årsavgift før påskeferien

Del

Betalingsfristen for årsavgift 21. mars nærmer seg. Betal i tide for å unngå 250 kroner i tilleggsavgift.

Tekst i nynorsk følger under.

3 700 000 kjøretøyeiere skal ha fått faktura i postkassen eller varsel i nettbanken med krav om årsavgift fra Skatteetaten. Hvis du ikke betaler årsavgiften innen forfallsdatoen må du, uansett grunn, betale en tilleggsavgift. For bil og motorsykkel er den 250 kroner. Det er ikke mulig å få betalingsutsettelse for årsavgiften.

– Forfallsdatoen mandag 21. mars er kanskje den første dagen med påskeferie for mange i Norge. Om du ikke har betalt den ennå, husk å legge årsavgiften til betaling i nettbanken før du tar ferie. Da slipper du tilleggsavgift,sier kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten Mariken Holter.

Om du ikke har fått faktura
Du må betale årsavgift inne 21. mars selv om du ikke mottar faktura. Hvis du ikke har mottatt faktura, kan du lage KID-nummer på skatteetaten.no. Pass på å bruke riktig KID-nummer ved betaling slik at betalingen blir registrert. Årsavgiften for personbiler er 3 135 kroner. Se satser for alle kjøretøytyper.

Manglende betaling
Ubetalte krav blir overført til Statens innkrevingssentral, som vil kreve inn beløpet fra den som eide bilen 1. januar. Det betyr at tidligere eier vil få tvungen trekk i lønn eller trygd. Statens innkrevingssentral kan også ta pant i eiendeler. Hvis ikke alle avgifter er betalt innen fristen på purringen, vil du motta vedtak om avskilting i juni. Kjøretøyet blir da avskiltet ved kontroll.

Ikke slå sammen flere fakturaer
Du kan ikke betale avgift for flere kjøretøy med samme faktura. Du kan heller ikke betale avgift for flere år på samme faktura.

Bileier er ansvarlig for betaling
Den som sto som eier av registrert kjøretøy hos Statens vegvesen 1. januar 2016, er ansvarlig for å betale årsavgiften for i år. Du skal ikke betale om du leverte skiltene til Statens vegvesen innen 31. desember 2015, eller hvis du vraker kjøretøyet senest 21. mars. Du må vrake kjøretøyet hos en godkjent vrakplass eller bilopphuggeri. Husk å få med vrakmelding.

Har du spørsmål?
Skatteetaten svarer på spørsmål om årsavgift på telefonnummer: 22 07 76 00. Åpningstiden er mandag – fredag fra 0800 – 1800.

Du kan enkelt sjekke på skatteetaten.no om årsavgiften på et kjøretøy er betalt.


http://www.skatteetaten.no/no/Person/bil-og-andre-kjoretoy/arsavgift/


For mer informasjon, kontakt Skatteetatens pressetelefon: 945 01 000

Hugs å betale årsavgift før påskeferien

Betalingsfristen for årsavgift 21. mars nærmar seg. Betal i tide for å unngå 250 kroner i tilleggsavgift.

3 700 000 køyretøyeigarar skal ha fått faktura i postkassen eller varsel i nettbanken med krav om årsavgift frå Skatteetaten. Dersom du ikkje betaler årsavgifta innan forfallsdatoen må du, uansett årsak, betale ei tilleggsavgift. For bil og motorsykkel er den 250 kroner. Det er ikkje mogeleg å få betalingsutsetjing for årsavgifta.

– Forfallsdatoen måndag 21. mars er kanskje den første dagen med påskeferie for mange i Noreg. Om du ikkje har betalt den ennå, hugs å leggje årsavgifta til betaling i nettbanken før du tar ferie. Da unngår du tilleggsavgift, seier kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten, Mariken Holter.

Om du ikkje har fått faktura
Du må betale sjølv om du ikkje får faktura. Dersom du ikkje har fått faktura, kan du lage KID-nummer på skatteetaten.no. Pass på å bruke rett KID-nummer slik at betalinga blir registrert. Årsavgifta for vanlege personbilar er 3 135 kroner. Sjå satsar for alle biltypar.

Manglande betaling
Ubetalte krav blir overførte til Statens innkrevjingssentral, som krev inn beløpet frå den som åtte bilen 1. januar. Det vil seie at den tidlegare eigaren får tvungen trekk i lønn eller trygd. Statens innkrevjingssentral kan òg ta pant i eigedelar. Dersom ikkje alle avgifter er betalte innan fristen på purringa, får du vedtak om avskilting i juni. Bilen blir då avskilta ved kontroll.

Ikkje slå saman fleire fakturaer
Du kan ikkje betale avgift for fleire køyretøy med den same fakturaen. Du kan heller ikkje betale avgift for fleire år på den same fakturaen.

Bileigar er ansvarleg for betaling
Den som sto som eigar av registrert køyretøy hos Statens vegvesen 1. januar 2016, er ansvarleg for å betale årsavgifta for i år. Du skal ikkje betale dersom du leverte registreringsnummerskilta til Statens vegvesen innan 31. desember 2015, eller dersom du vrakar køyretøyet seinast 21. mars. Du må vrake køyretøyet hos godkjent vrakplass eller bilopphoggeri. Hugs å få med vrakmelding.

Har du spørsmål?
Skatteetaten svarar på spørsmål om årsavgift på telefonnummer: 22 07 76 00. Opningstida på telefonen er måndag – fredag frå 0800 – 1800.

Du kan enkelt sjekke på skatteetaten.no om årsavgifta på eit køyretøy er betalt.

http://skatteetaten.no/nn/Person/bil-og-andre-kjoretoy/arsavgift 


For meir informasjon, kontakt Skatteetatens sin pressetelefon på 945 01 000

Bilder

Om Skatteetaten

Skatteetaten
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

800 80 000http://www.skatteetaten.no

I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Følg saker fra Skatteetaten

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom