Stiftelsen / Høyskolen DiakonovaStiftelsen / Høyskolen Diakonova

Høyskolen Diakonova fusjonerer med VID vitenskapelige høgskole

Del

1. januar 2016 fusjonerte Misjonshøgskolen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass Diakonale Høgskole og Diakonhjemmet Høgskole til VID Vitenskapelige Høgskole. Fra 1. januar 2017 blir også Høyskolen Diakonova en del av den nye høgskolen.

Foto: Susanne Ward Ådlandsvik

Rektor ved VID Ingunn Moser og Rektor ved Høyskolen Diakonova Kari Gran Bøe
Foto: Susanne Ward Ådlandsvik Rektor ved VID Ingunn Moser og Rektor ved Høyskolen Diakonova Kari Gran Bøe

Hvorfor fusjonerer også Høyskolen Diakonova med VID?
Utdanningslandskapet er i sterk endring, og endringene skjer i høyt tempo. Strukturreformen innenfor høyere utdanning innebærer at institusjonslandskapet allerede preges av færre læresteder og større institusjoner, fortrinnsvis med universitetsstatus.

Rektor ved VID Vitenskapelige Høgskole, Ingunn Moser ser frem til at Høyskolen Diakonova blir en del av det nye laget:

- Når Høyskolen Diakonova nå blir en del av VID får vi tilført enda en ny dimensjon med faglig kompetanse, og et studietilbud som gir enda større bredde og bærekraft. Størrelse betyr, i tillegg til styrke og tyngde faglig sett, også større institusjonell og sektoriell synlighet og innflytelse.

- Men størrelse er i seg selv ikke et mål. Målet er å samle krefter og ressurser for å sikre våre høgskoletradisjoner en plass i det framtidige utdanningslandskapet. VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal. Det er kvaliteter og verdier som vi viderefører i en ny høgskole med høye ambisjoner for både utdanning og forskning. 

Høyskolen Diakonova gjorde et intensjonsvedtak om fusjon med VID høsten 2015, og har nå brukt de siste seks månedene til å planlegge og forankre et fusjonsvedtak som er helt i tråd med den opprinnelige intensjonen.

Ingunn Moser har høye ambisjoner for VID

- Med over 4000 studenter og nesten 400 ansatte fra 1. januar 2017 blir VID en stor nasjonal aktør som er synlig og kraftig tilstede i tre regioner. Med Høyskolen Diakonova som en del av VID vil den diakonale profilen og kirkelige forankringen bli ytterligere styrket. I tillegg til at VID styrkes innenfor sykepleie og helsefag, vil Diakonovas innsatser innenfor kristen sjelesorg bidra inn i det teologiske og diakonifaglige miljøet.

VID har per dato studiesteder i Oslo, Bergen, Sandnes og Stavanger. Det vil være to campus i Oslo i en periode etter fusjonen er gjennomført, men det er et uttalt mål å samlokalisere på sikt.

Hva innebærer fusjonen for studenter og ansatte?
Rektor ved Høyskolen Diakonova, Kari Gran Bøe er opptatt av at studenter og ansatte kommer styrket ut av denne fusjonsprosessen:

-  Samarbeidet med fagmiljøene i VID om ny, felles fagplan i sykepleie og framtidig studieportefølje i det helsefaglige fakultetet starter høsten og vinteren 2016.  De studentene som per dato går på Høyskolen Diakonova vil imidlertid fortsette sine studier i tråd med de fag- og studieplanene de er tatt opp på.

-  Fusjonsprosessen er nøye drøftet med tillitsvalgte ved begge høgskolene, og det er bred forankring for fusjonsvedtaket i begge leire. Ansatte vil involveres gjennom høsten 2016 for å planlegge overgangen til VID.  Dette er en stor og krevende forberedelsesprosess frem mot fusjonsdato 1. januar 2017, men det er en sterk felles motivasjon for gode løsninger hos begge parter.

For spørsmål kontakt:

Ingunn Moser, Rektor VID Vitenskapelige Høgskole
E-post: moser@diakonhjemmet.no og mobil  952 27 376

Kari Gran Bøe, Rektor Høyskolen Diakonova
E-post: Kari.Gran.Boe@diakonova.no og mobil 982 07 510

Nøkkelord

Kontakter

Ingunn Moser, Rektor VID Vitenskapelige Høgskole
E-post: moser@diakonhjemmet.no og mobil 952 27 376

Kari Gran Bøe, Rektor Høyskolen Diakonova
E-post: Kari.Gran.Boe@diakonova.no og mobil 982 07 510

Bilder

Foto: Susanne Ward Ådlandsvik

Rektor ved VID Ingunn Moser og Rektor ved Høyskolen Diakonova Kari Gran Bøe
Foto: Susanne Ward Ådlandsvik Rektor ved VID Ingunn Moser og Rektor ved Høyskolen Diakonova Kari Gran Bøe
Last ned bilde
Foto: Susanne Ward Ådlandsvik. Styreleder ved Høyskolen Diakonova Johnny Thorsen, Rektor ved VID Ingunn Moser, Styreleder ved VID Paul Erik Wirgenes og Rektor ved Høyskolen Diakonova Kari Gran Bøe
Foto: Susanne Ward Ådlandsvik. Styreleder ved Høyskolen Diakonova Johnny Thorsen, Rektor ved VID Ingunn Moser, Styreleder ved VID Paul Erik Wirgenes og Rektor ved Høyskolen Diakonova Kari Gran Bøe
Last ned bilde

Om Stiftelsen / Høyskolen Diakonova

Stiftelsen / Høyskolen Diakonova
Fredensborgveien 24Q
0177 Oslo

http://www.diakonova.no

Høyskolen Diakonova har rundt 600 studenter som i hovedsak studerer til sykepleie som bachelor- eller masterstudenter. Høyskolen holder til midt i Oslo, og er 100 år gammel i 2016.

Følg saker fra Stiftelsen / Høyskolen Diakonova

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Stiftelsen / Høyskolen Diakonova på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.