Huseiernes Landsforbund

Høysesong for nabokrangler

Del

I en dom fra Høyesterett i 2015 måtte naboen betale kr 400 000 i erstatning til den naboen som eide de ulovlig felte trærne. I tillegg måtte han betale flere hundre tusen i saksomkostninger.

- Man bør ikke la seg friste til å løse tvisten ved å hugge ned trær selv. Vi har sett flere eksempler på at urettmessig hugst av naboens trær har medført erstatningsansvar på flere hundretusen kroner. Erstatningen blir fort stor blant annet fordi store trær må gjenskaffes i utlandet og kjøres med trailer til Norge, og man trenger bistand til planting og ettersyn av trærne. I tillegg til dette kan man bli idømt saksomkostninger for retten. Når trærne er borte er det også vanskelig å bevise at trærne har vært til sjenanse. Det beste utgangspunktet for en god løsning er å ta en prat med naboen over gjerdet. Lar det seg ikke gjøre å bli enig, bør man rådføre seg med advokat, slik at man er sikker på at man har forstått regelverket riktig. I verste fall må partene til domstolene for å få løst tvisten. Det skjer heldigvis ikke så ofte, sier advokat Annita Magnussen i Huseiernes Landsforbund.

Naboloven § 3 har bestemmelser om når trær er ulovlige:
Treet må være til skade eller særlig ulempe.Skaden må være påviselig, for eksempel at skyggen fra treet gjør at planter vokser dårlig eller dør, eller at treet er skadet og kan falle ned over hus og mennesker. Særlig ulempe betyr at ulempen klart må overstige bagatellnivået. For øvrig kan ulempen bestå i nærmest hva som helst, fra skygge for sol og hinder for utsikt til forverrede allergiplager.Treet må stå nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendom enn en tredjedel av trehøyden.

Er det nevneverdig om å gjøre for eieren at treet blir stående, så skal det stå. Kravet er ikke veldig strengt, men man må kunne dokumentere en nytteverdi av treet. Det må for eksempel gi ly for vær og vind, eller skjerme for innsyn. Det kan også være estetiske eller affeksjonsmessige årsaker til at det skal bli stående

Omfattes ikke de omstridte trærne av § 3, må den generelle regel i nabolovens § 2 brukes. Den omfatter all slags aktivitet på egen eiendom, også trær. - Veldig kort går den ut på at man ikke må foreta seg noe på egen eiendom, inkludert å ha trær, som er til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for naboen, påpeker advokat Annita Magnussen i Huseiernes Landsforbund.

Advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund forteller i denne videoen at det er trær og busker folk krangler mest om. 

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Huseiernes Landsforbund

Huseiernes Landsforbund
Huseiernes Landsforbund
Fred Olsens gate 5
0152 Oslo

22 47 75 00http://www.huseierne.no

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere, med 220 000 medlemmer. HL ivaretar huseiernes lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser. Forbundet yter juridisk, byggteknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene.

For mer informasjon: besøk vår nettside og følg oss på Twitter og Facebook.

Følg saker fra Huseiernes Landsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Huseiernes Landsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Huseiernes Landsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom