Høyesterett har avsagt dom i ankesaken som Bardu jeger- og fiskeforening (BJFF) anla mot Statskog

Del

BJFF vant på alle punkter.

Dommen er svært gledelig lesning sett fra BJFF sitt ståsted, men bør også være gledelig lesing for alle som fester tomt til fritidshus (hytter, landsteder o.l.), og for lag og foreninger som etter denne dommen vil være omfattet av tomtefestelovens gunstige regler som gjelder for «bolig og fritidshus».

Gjennom enstemmige styre- og årsmøtevedtak i BJFF besluttet foreningen i 2015 å ta ut søksmål mot Statskog, med påstand om at hyttene regulert av de tre festeavtalene våre skulle regnes som fritidshus, med tilbakebetaling av for mye betalt festeavgift. 

BJFF tapte i både tingretten og lagmannsretten, men siden vi mente at dommene i disse rettsinstansene var basert på feil forståelse av jussen, valgte vi å anke saken til Høyesterett.  

I Høyesterett fulgte flertallet på tre dommere våre anførsler til punkt og prikke. Vi har hatt samme anførsler fra første hovedforhandling i tingretten, og nå har Høyesterett sagt seg enig i vår forståelse av jussen. Vi har hele tiden ment at det er formålet som er avgjørende – ikke hvem som er oppført som fester. Følgelig kunne fester like gjerne ha vært et aksjeselskap eller en familie. 

Mindretallet på to dommere mener at vi ikke kan strekke fritidshusbegrepet så langt som det er gjort i denne saken. 

Denne dommen betyr at BJFF har vunnet på alle punkter; med nedregulering av festeavgift etter kpi til avtalt sum, tilbakebetaling av for mye betalt festeavgift og vi er tilkjent saksomkostningene for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Vi mener at denne dommen kan brukes til å kreve innløsning, men vi vet imidlertid at Statskog er en vanskelig motpart, og det kan hende at de anfører at denne dommen ikke løste innløsningsspørsmålet. 

Dommen vil innebære at alle fritidshus (hytter, landsteder o.l.) vil være omfattet av tomtefestelovens gunstige regler som gjelder for «bolig og fritidshus». 

Forutsetningen er at formålet med festeavtalen er fritid og ikke næring. Det er nå helt like regler for bolig og fritidshus. Grensen – når det gjelder vernereglene - går for både bolig og fritidshus mot næringsformål. 

Om festet er på statsgrunn eller ikke har ingen betydning, det samme vil gjelde ved feste av private grunneiere. Begrepet «foreningshytte» har etter denne dommen heller ikke lenger noen rettslig betydning, avgjørende er kun om formålet med festeforholdet er fritid eller næring. Om formålet er næring vil forholdet ikke falle inn under reglene om fritidshus i loven. 

Med andre ord, det vil være mange som nå vil nyte godt av BJFF sin standhaftighet og seier i denne saken, en sak som er gjennomført uten noen form for støtte fra andre enn våre egne medlemmer. 

Dom i saken kan leses via denne linken: 

https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2017/avgjorelser-september-2017/saknr-2017-197.pdf 

Kontaktperson i saken:
leder av BJFF Frank P. Strømseth
tlf. 908 13 141
e-post: fpe-stro@online.no

Bilder

Om Bardu Jeger- og Fiskerforening

Bardu Jeger- og Fiskerforening
Postboks 118
9365 Bardu

https://www.njff.no/fylkeslag/troms/lokallag/bardu

Følg saker fra Bardu Jeger- og Fiskerforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bardu Jeger- og Fiskerforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.