Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Høyere kraftpriser til tross for norsk kraftoverskudd

Del

Norske kraftpriser kan bli høyere i fremtiden, til tross for at det bygges mye vindkraft og det norske kraftoverskuddet øker. Det viser NVEs nye kraftmarkedsanalyse mot 2030.

NVE publiserte i 2016 for første gang en analyse av kraftmarkedsutviklingen frem mot 2030.  I årets analyse stiger kraftprisen fra 23 øre/kWh i 2017 til 30 øre/kWh i 2030. Det er på nivå med kraftmarkedsanalysen fra 2016.

- Det bygges nå to nye utenlandskabler fra Norge. Disse kan presse kraftprisen i Norge litt opp. Samtidig investeres det i mye ny vindkraft, som trekker prisene noe ned. Det som likevel har mest å si for norsk kraftpris, er om EUs klimapolitikk gir en høyere pris på klimagassutslipp, eller ikke, sier avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug i NVE.

Lønnsom vindkraft
Som en følge av høyere norske kraftpriser mot 2030, kan de beste vindkraftprosjektene bli lønnsomme uten støtte fra midten av 2020-tallet.

- Landbasert vindkraft konkurrerer allerede i dag med utbygging av vannkraft i Norge. Stadig bedre vindkraftteknologi til lavere priser, gjør det billigere å utnytte de gode vindressursene vi har her til lands, sier Skrivarhaug.

Utbygging av vindkraft i Norge gjør at produksjonsveksten i NVEs beregninger er høyere enn forbruksveksten. Norges kraftoverskudd øker fra rundt 5 TWh i dag, til i underkant av 15 TWh i 2030. Det bidrar til at det nordiske kraftoverskuddet i NVEs analyse firedobles mot 2030.

- Vi ser en utvikling der kraftproduksjonen er noe høyere enn forbruket. Denne overkapasiteten gir kraftoverskudd, men kraftprisen reduseres ikke på grunn av større utveksling med naboland, sier Anne Vera Skrivarhaug.

Last ned rapportene:

Kraftmarkedsanalyse 2017-2030 : Underlagsrapport med detaljerte forutsetninger.

Kraftmarkedsanalyse 2017-2030 : Høyere kraftpriser til tross for økende kraftoverskudd.

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug, tlf 41 51 15 37
Seniorrådgiver Gudmund Bartnes, tlf 99 74 42 67
NVEs pressetelefon: 489 97 667

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom