ULOBA

Høye ambisjoner om universell utforming slo til

Del

I fellesskap har Uloba – Independent Living Norge SA (Uloba) og Infotjenester AS bidratt til å skape et universelt utformet personalsystem som kan brukes av alle.

HRessurs er et personalsystem for håndtering av alle personalsaker fra du blir ansatt i en virksomhet til du slutter. Nå er HR-systemet som brukes av 250 000 personer universelt utformet, noe som betyr at systemet kan brukes av alle, også av funksjonshemmede arbeidstakere.

- Vi krever universell utforming av tjenestene vi kjøper fra alle leverandører. Alternativt krever vi at leverandørene investerer kunnskap og kapital i å gjøre produktene sine universelt utformet, sier IT-sjef Tom Losnedahl i Uloba.

Stor uvitenhet
Men det er ikke alltid like lett å få gjennomslag for et slikt krav.

- Mange leverandører vet ikke hva universell utforming er, og ser ikke den samfunnsmessige og forretningsmessige nytten av det. Andre møter kravet med arroganse. Men heldigvis var det annerledes med Infotjenester hvor det var et mulighetsrom. Infotjenester måtte skrive om brukergrensesnittet og gjøre systemet automatisk tilpasset til ulike skjermers formfaktorer (responsivt).

Begge parter har investert tungt i prosessen. Uloba har bidratt økonomisk og stilt sin kompetanse til rådighet, hvor vår samarbeidspartner Funka Nu har gitt opplæring til Infotjenester om hva universell utforming er og betyr, og hvilke konsekvenser det får. Infotjenester og Uloba etablerte den innledende samarbeidsfasen som et forprosjekt.

- Våre utviklere har fått universell utforming under huden, spesielt hva som skal oppfylles av krav til et universelt utformet system og hvilke tekniske og visuelle løsninger som fungerer for alle. Digital universell utforming handler om å forenkle og tydeliggjøre brukergrensesnittene slik at de blir bedre, ikke bare for funksjonshemmede, men for alle, sier Losnedahl.

Resultatet er blitt et personalsystem med et betydelig enklere brukergrensesnitt enn det som var, og et system som kan brukes av alle. Slik sett har vi sammen med Infotjenester fjernet en digital barriere for funksjonshemmede i arbeidslivet, sier han.

Tradisjonelt forbindes universell utforming med fysiske områder hvor bygninger og uteområder skal være tilgjengelig for alle. Men krav til universell utforming gjelder også IT-tjenester og systemer, selv om de fleste digitale systemene ennå ikke er det.

I sin pådriverrolle for å bidra til universell utforming har Uloba fått god drahjelp av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Difis lovkrav til at nettsteder skal være universelt utformet har stor betydning for universell utforming av it-baserte systemer, fordi de fleste systemer kjøres som web-systemer. I kombinasjon med at krav til universell utforming også er en del av anskaffelsesregelverket i det offentlige, har vi møtt stor velvilje hos Infotjenester som har sett den samfunnsmessige og kommersielle gevinsten av universell utforming, sier Tom Losnedahl.

Uloba er en politisk organisasjon, og samarbeidet med Infotjenester er et godt eksempel på at politikk også omhandler daglig drift.

- Ulobas ambisjon om å være best på universell utforming, og bedre enn det dagens lovverk foreskriver, handler om å arbeide for et samfunn hvor ingen er utestengt, som følge av at man ikke kan nyttiggjøre seg et arbeidsverktøy. Derfor er vi glade for det samfunnsansvaret Infotjenester har tatt i samarbeidet med oss, sier Tom Losnedahl.

Han oppfordrer alle virksomheter som skal investere i IT-løsninger om å utfordre leverandørene på universell utforming.

- Vi opplever at kunnskapen er i ferd med å bli høyere fordi det offentlige har satt universell utforming på dagsorden gjennom regelverket Difi har etablert og som er lovfestet.

- Leverandører som fokuserer på universell utforming vil ha et stort forretningsmessig fortrinn i fremtiden fordi universell utforming betyr økt tilgjengelighet som er bra for alle, sier Losnedahl.

Som konsekvens av samarbeidet er Infotjenesters HR-system HRessurs universelt utformet på nivå AA etter WCAG 2.0-standard. Uloba anbefaler derfor alle virksomheter som skal anskaffe nytt HR-system å vurdere HRessurs.

Økt brukeropplevelse
Infotjenesters kategorisjef Aud Brouwer sier samarbeidet med Uloba har vært viktig for utviklingen av deres HRM-løsninger.  

- Vi i Infotjenester er svært opptatt av at teknologi skal løse menneskelige behov, og at våre HRM-løsninger skal gi en god brukeropplevelse for alle. Samarbeidet med Uloba om universell utforming har gjort oss enda mer bevisst på brukervennlighet, og at arbeidstakere uansett behov skal kunne bruke våre løsninger i alle situasjoner. Teknologi skal bidra til å gjøre hverdagen enklere for folk, og det gjelder naturligvis også for systemer man bruker i arbeidslivet, sier Brouwer.

Nøkkelord

Kontakter

Kommunikasjonsrådgiver Helge Olav Haneseth Ramstad
Epost: hra@uloba.no
Telefon: 468 08 111

Om ULOBA

ULOBA
ULOBA
Tollbugata 114
3041 Drammen

32 20 59 10http://www.uloba.no

Uloba – Independent Living Norge SA er en ideell organisasjon etablert som et samvirke. Vår politiske visjon er en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse, og deltar på alle samfunnets arenaer. Visjonen er grunnlaget for Ulobas BPA, som vi har utviklet til et verktøy for funksjonshemmede med assistansebehov som velger å ta ansvar og styring over sitt eget liv. Ulobas BPA gir optimal frihet og samfunnsdeltakelse. Uloba – Independent Living Norge SA har over 1400 medlemmer og forvalter arbeidsgiveransvaret for nærmere 6000 assistenter. Vi er landsdekkende med hovedkontor i Drammen

Følg saker fra ULOBA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra ULOBA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra ULOBA