Akademikerne

Hovedtariffoppgjøret 2016 i KS: - Vil ha lokal lønn også for lektorer

Del

- Vi har gode erfaringer med lokal lønnsdannelse for akademikere i kommunal sektor. I år må også lektorene i skoleverket omfattes av dette, sier Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune.

Arbeidstakerorganisasjonene overleverte i dag sine krav til årets hovedtariffoppgjør i KS – som omfatter alle norske kommuner og fylkeskommuner – unntatt Oslo. 

Akademikerne har hatt lokal lønnsdannelse ute i den enkelte kommune siden 2002. Dette har styrket kommunenes velferdsproduksjon og konkurransekraften i arbeidsmarkedet. 

- Vårt hovedkrav i dette oppgjøret er at lektorene i skoleverket skal ha samme system for lønnsdannelse som de øvrige akademikerguppene i kommunal sektor. Produktivitets-kommisjonen som nylig la frem sin innstilling, peker på at kvaliteten i grunnopplæringen må heves for å øke produktiviteten i samfunnet, og at skolen mangler kvalifiserte lærere i fag som matematikk, norsk og naturfag. Dette er en betydelig utfordring som vi nå er nødt til å ta tak i, sier Birkenhagen. 

Han peker på at rekrutteringen til skolen er for svak og at den dårlige reallønnsveksten lærerne har hatt de siste 40 årene er en viktig årsak til dette. Lektorgruppen har etter overføringen til kommunalt tariffområde i 2004, opplevd at lønnsutviklingen har vært klart dårligere enn for andre sammenlignbare yrkesgrupper. 

- Det er derfor på høy tid at lønn blir brukt som et middel til å gjøre skolen til et attraktivt arbeidssted for akademikere og med det et godt lærested for elevene. Lokal lønnsdannelse ute i den enkelte kommune og fylkeskommune, er viktig i denne sammenheng, sier Birkenhagen. 

Forhandlingene i KS skal være sluttført innen 1. mai.

For ytterligere informasjon, kontakt: 

Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder, Akademikerne kommune mob. 952 51 984 

Kersti Flamme Larsen, kommunikasjonsrådgiver, Akademikerne mob. 951 43 760

Kontakter

Om Akademikerne

Akademikerne
Akademikerne
Fridtjof Nansens plass 6
0160 OSLO

95 30 90 90http://www.akademikerne.no

Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede. Organisasjonen ble stiftet i 1997. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Akademikerne består av 13 foreninger og disse har i alt ca 194 000 medlemmer.

Følg saker fra Akademikerne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Akademikerne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Akademikerne

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom