Medietilsynet

Høring om auksjon av Lokalradioblokka

Del

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet sender auksjonsreglene for auksjonen av Lokalradioblokka på offentlig høring. Fristen for innspill er 23. november 2015.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal sammen med Medietilsynet tildelefrekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i den landsdekkende frekvensblokka for digital lokalradio, den såkalte Lokalradioblokka. Tillatelsene vil gjelde fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2031.

Nkom og Medietilsynet har laget utkast til regler om gjennomføringen av auksjonen, herunder regler for deltakelse og budgivning, som sendes på høring. Nkom og Medietilsynet ønsker å presisere at utkast til vilkår i anleggskonsesjonen ikke er gjenstand for høring, men vedlegges til orientering.

Lokalradioblokka består av 37 lokalregioner. I lokalregioner der bare én aktør registrerer og kvalifiserer seg til auksjonen, vil det ikke bli avholdt auksjon. Aktøren vil da få tildelt frekvenstillatelse og anleggskonsesjon direkte. Les mer om tildelingen og Lokalradioblokka på auksjonssiden.

Slik gir du innspill til høringen

Innspill til høringen kan sendes på epost på norsk eller engelsk til lokalradioauksjon@nkom.no med kopi til vsk@nkom.no innen mandag 23. november 2015. Endelige auksjonsregler vil bli fastsatt etter høringen. Nkom og Medietilsynet vil offentliggjøre høringsuttalelsene etter auksjonen. Vi ber derfor høringsinstansene om å utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. I den grad et høringssvar inneholder opplysninger som etter høringsinstansens vurdering ikke skal være offentlig kjent, bes om at dette fremgår tydelig. Nkom og Medietilsynet vil publisere et anonymisert sammendrag med våre vurderinger av høringen sammen med endelige auksjonsregler.

Auksjonen planlegges gjennomført våren 2016. Alle dokumenter som er på høring, samt  foreløpig tidsplan for øvrige viktige frister frem mot auksjonsdagen vil bli tilgjengeliggjort på både på Nkoms auksjonsside og her: www.medietilsynet.no/dab-auksjon

Nøkkelord

Kontakter

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet arbeider med veiledning av barn og unge i bruk av digitale medier, aldersgrenser for kinofilm, støtteordninger, behandler søknader om pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom