Mattilsynet

Hold høna innendørs eller under tak

Del

Fugleinfluensaen i Europa banker på dørene våre. Hittil er sykdommen påvist i Danmark, Sverige og Finland, og nå kommer vårtrekket av fugler fra Sør-Europa. Inntil smittepresset fra Europa avtar er det viktig at hobbyhønsene rundt omkring i landet holdes under tak. Fugleinfluensa smitter lett fra ville fugler og for å unngå at hobbyhønene blir syke og dør er det viktig at det tas noen forhåndsregler, sier Fredrik Wittenburg Andersen, veterinær og seniorrådgiver, i Mattilsynet.

Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

Årets vårtrekk av ville fugler er under vei, og med tilbakevending av blant annet gjøk, sisik, trost og stær så øker risikoen for smitte. Fugleinfluensa smitter lett fra ville fugler til høner og andre fugler i fangenskap.
Mattilsynet innførte derfor et portforbud for fjørfe i en rekke fylker i Norge på tampen av 2016.


Vi ber alle som holder hobbyhøns og andre fugler i fangenskap i følgende fylker om å holde hønene innendørs eller under tak: Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust- og Vest-Agder og Rogaland.


Det er ikke bare kommersielle fuglehold vi er bekymret for. Selv om du bare har 3 høner i hagen er det en risiko for at dyrene blir smittet og dør, sier Andersen


Nettingtak i hønsegården er ikke godt nok, det er viktig at taket er tett for å redusere sjansen for indirekte kontakt mellom ville- og tamme fugler. Bruk gjerne en plastpresenning eller lignende for å beskytte fuglene mot smitte. Dersom hønene får drikkevann fra en åpen bekk eller innsjø, må det desinfiseres. Kommunalt vann er desinfisert og ansees som trygt.

Meld fra om du ser døde fugler

Vi oppfordrer også folk til å si fra til oss dersom de finner syke eller døde fugler. Du trenger ikke si fra til oss om du finner døde fugler som er skadet, magre eller råtne.


Det vi spesielt ber folk være oppmerksomme på er dersom de finner flere døde andefugler innenfor et begrenset område, gjerne i nærheten av vann eller våtmark. Tegn på fugleinfluensa kan også være et stort antall døde fugler i ett område, og det trenger ikke nødvendigvis være andefugler.
Ser du døde rovfugler i områder hvor andefugler vanligvis holder til er det også et tegn på smitte.


-Det er viktig at du ikke tar på fuglene, eller lar hunder komme i kontakt med fuglene. Dette gjelder uansett alle typer døde fugler, men det er ekstra viktig å være påpasselig i en slik situasjon, sier Andersen.

Lav smitterisiko, men viktig med forhåndsregler

Frem til nå har man funnet fugleinfluensa i 29 land.
-Veterinærinstituttet vurderer fremdeles smitterisikoen til Norge som lav, men det er allikevel viktig å ta en rekke forhåndsregler. Fugleinfluensa smitter lett fra ville fugler til tamme fugler og fra dyr til dyr i et fuglehold. Hvis vi får et utbrudd av fugleinfluensa i et fuglehold vil svært mange dyr dø på svært kort tid, sier Andersen.
Det er ikke registrert smitte til mennesker frem til nå. Tiltakene blir gjennomført for å redusere risikoen for at fjørfe og andre fugler som holdes i fangenskap skal bli smittet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom