Landbruks- og matdepartementet

Hoksrud til Trøndelag

Del

Bård Hoksrud sin første tur som ny landbruks- og matminister går til Trøndelag 11.-12. september. Han besøker Røros, Orkdal, Orkanger og Trondheim. Han har med seg flere medlemmer av Næringskomiteen på Stortinget.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud
Landbruks- og matminister Bård Hoksrud

Program:

Tirsdag 11. september
Kl. 15.45

Rørosmat.
Adr: Havsjøveien 309, Røros.

 • Orientering om Rørosmat v/Kristin Bendixvold
  www.rorosmat.no/om-oss/ 
 • Orientering om fagskoletilbud for Lokalmat v/Guri Heggem
 • Orientering om Matriket Midt v/Aslaug Rustad 
  www.oimat.no/
Kl 16.40

Røros Næringshage og Form til Fjells-designbyrå.
Adr: Ol-Kanelesaveien 2, Røros.

Nasjonale designere av identiteter for mathåndverkere, lokalmat- og småskalamatprodusenter. www.formtilfjells.no

 • Omvisning i næringshagen og samtale med Form til Fjells. roroshagen.no
 • Orientering om landbruket i Trøndelag 5 min v/ Tore Bjørkli.
 • Orientering om reindrift i Trøndelag 5 min v/ Helge Hansen.
 • Orientering om innovasjonsarbeid i fjellregionen v/Røroshagen v/Hans Petter Kvikne
 • Landbruk21 -Trøndelag v/Maria Carolina Luces Barreat. landbruk21.no/
Onsdag 12. september
Kl 08.30 Rørosmeieriet. 
Adr: Sollihagaen 2, Røros.
www.rorosmeieriet.no

Kl 12.00

Orkel – "fra lokal smie til global merkevare". Produksjon av landbruks- og industrimaskiner.
Adr: Johan Gjønnesveg 25, Fannrem.
www.orkel.no

 • Omvisning og orientering v/ Jarle Gjønnes
 • Orientering om samarbeidet med SINTEF v/Maria Kollberg Thomassen, SINTEF
Kl 13.15

Bårdshaug Herregård.
Adr: Orkdalsveien 102, Orkanger 

 • Lunsj-seminar med deltakere fra Bondelaget, Innovasjon Norge og lokalt næringsliv. Tema er trønderske produkter på det globale markedet, strategi og suksesskriterier for eksport av landbruksprodukter, Orkdals industrihistorie.
Kl 15.30

SINTEF. Orientering. Innslag om robot for grønnsakproduksjon.
Adr: Strindveien 4, Trondheim 
www.sintef.no/en/all-laboratories/sintef-sealab/

Kontaktperson for landbruks- og matministeren:
Ottar Løvik. Tlf 48 14 04 77.

Nøkkelord

Bilder

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud
Landbruks- og matminister Bård Hoksrud
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling12.3.2019 14:04:29 CETPressemelding

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la i dag fram strategien " Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling" på Moelven Industrier ASA. Det er regjeringas strategi for auka forskings-, utviklings- og innovasjonsaktivitet i skog- og trenæringa. Den skal og stimulere etterspørselen etter grøne, trebaserte produkt. Landbruks- og matdepartementet vil leggje til rette for at det blir etablert eit forum for dialog mellom skog- og trenæringa, relevante forskings- og utdanningsmiljø og sentrale verkemiddelaktørar.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom