Nærings- og fiskeridepartementet

Høie til Bergen for å møte helsenæringa

Del

Helseminister Bent Høie og statssekretær Magnus Thue møter helsenæringa på Vestlandet for å høyre kva aktørene i helsesektoren og næringslivet sjølve meiner regjeringa bør leggje vekt på i den nye stortingsmeldinga om helsenæringa.

Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet arbeidar med ein ny stortingsmelding om helsenæringa, og vil høyre kva for mogeligheiter og utfordringar helsenæringa og andre aktørar innan helse og omsorg sjølv ser for næringa.

– Helsenæringa gir dobbel gevinst. Næringa bidrar til velferd og helse, og skaper verdiar og arbeidsplasser. Vi er heilt avhengige av at kommunar og sjukehus jobbar saman med næringslivet for å fornye eldreomsorga og skape framtidas helse- og omsorgstenester. Næringslivet er ein del av løysinga, seier helseminister Bent Høie.

Ei sentral føring for meldinga vil være at gode helsetenester og velferd, og næringsutvikling og verdiskaping, heng saman.

Kva: 
Helseminister Bent Høie og statssekretær Magnus Thue (frå Nærings- og fiskeridepartementet) møter helsenæringa på Vestlandet.

Kor: 
PROBE-laboratoriet i BB-bygget (UiB) ved Haukeland sjukehus, Jonas Lies vei 91, Bergen.

Når: 
Måndag 29. januar, klokka 10:00 – 12:00

Kven kjem: 
Aktørar frå næringsliv, offentlege styresmakter, forskingsmiljøa og helsetenesta deltek på møtet, mellom anna Norwegian Smart Care Cluster, Laerdal Medical, Helse Bergen og Bergen kommune.

Pressekontakt for Høie:
Kommunikasjonsdirektør Arve Paulsen, 901 17 005. arve.paulsen@hod.dep.no

Pressekontakt for Thue:
Pressevakta i Nærings- og fiskeridepartementet: 902 51 303,media@nfd.dep.no

Kontakter

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom