Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge søker om å bli universitet

Del

Torsdag 2. mars sendte Høgskolen i Sørøst-Norge søknad til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) om å få status som universitet.

Petter Aasen, rektor ved HSN.
Petter Aasen, rektor ved HSN.

- I søknaden dokumenterer vi forhold knyttet til vår profil, strategi, organisering, kompetanse, utdannings- og forskningsvirksomhet og nasjonale og internasjonale posisjon. Søknaden skal svare på krav som nasjonale forskrifter stiller til universitetsakkreditering, sier rektor Petter Aasen.

Les mer utfyllende nettsak på usn.no

Arbeidet med søknaden

HSN har arbeidet med søknaden siden institusjonen ble etablert 1.1.2016. Det har hele tiden vært et mål at den nye institusjonen skal kunne bli akkreditert som universitet.

Kvalitetsarbeid over mange år

Søknaden er et resultat av møysommelig kvalitetsarbeid over mange år ved de tidligere institusjonene som i dag utgjør HSN.

Høgskolens hovedprofil er profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger og praksisnær, anvendt forskning.

Høgskolens sentrale samfunnsoppdrag er å bidra til kunnskaps- og kompetanseutvikling til beste for regional utvikling og nyskaping i privat og offentlig sektor. Denne hovedprofilen skal videreføres og styrkes gjennom universitetsambisjonen.

- En høyere utdanningsinstitusjon som HSN skal styrke kunnskapsgrunnlaget for og kvaliteten i våre profesjons- og arbeidslivrettede utdanninger, og sette institusjonen bedre i stand til å kunne lykkes med vårt samfunnsoppdrag. Arbeidet mot å innfri de norske akkrediteringskriteriene for universitetsstatus er derfor et resultat av nødvendig kvalitetsutvikling, sier rektor Petter Aasen.

Styrket konkurransekraft

Samtidig vil ikke Aasen stikke under en stol at universitetsbetegnelse i seg selv gir konkurransefortrinn.  Det gjelder blant annet rekruttering av medarbeidere og studenter, eksternt samarbeid og mulighetene for å hevde seg på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer for finansiering av forskning og utviklingsarbeid.

Universitetsstatus er i denne sammenheng viktig, ikke minst fordi konkurrerende institusjoner har fått universitetsstatus ved å bli innlemmet i etablerte universiteter gjennom virksomhetsoverdragelser.

- HSNs virksomhet skal ha høy internasjonal kvalitet. Våre fagmiljøer er stadig mer aktive på internasjonale samarbeids- og konkurransearenaer. Da er det viktig å seile under et flagg som signaliserer hva slags høyere utdanningsinstitusjon vi er.

- I et hvilket som helst annet land ville en institusjon med HSNs kompetanseprofil, utdanningsportefølje og forskningsvirksomhet hatt betegnelsen universitet. Vi er derfor opptatt av å dokumentere vår status i forhold til de særnorske kriteriene, sier Aasen.

Tidsplan

Aasen ønsker ikke å uttale seg om når han forventer at søknaden vil være ferdigbehandlet i NOKUT.

- Da Kirke- utdannings- og forskningskomiteen behandlet den såkalte strukturreformen som HSN er et resultat av, uttalte den at flere nyfusjonerte institusjoner kan ha et ønske om å skifte institusjonskategori som følge strukturendringer i sektoren, og den at den var positiv til dette. Komiteen understreket at den forventet at NOKUT i den sammenheng legger til rette for effektive og smidige søknadsprosesser og vurderinger samtidig som faglige hensyn ivaretas på best mulig måte. Så langt har NOKUT fulgt opp dette i den dialogen vi har hatt. Vi forventer at det også vil gjelde selve søknadsbehandlingen, sier Aasen.

Kontakter

Bilder

Petter Aasen, rektor ved HSN.
Petter Aasen, rektor ved HSN.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

31 00 80 00http://www.usn.no

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er landets nest største statlige høyskole, og den fjerde største høyere utdannings-institusjonen i Norge.

HSN har om lag 19.500 studenter og 1500 ansatte, og består av åtte studiesteder: Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland.

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark.

Følg saker fra Høgskolen i Sørøst-Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Høgskolen i Sørøst-Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Høgskolen i Sørøst-Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom