Trygg Trafikk

Hjertesone rundt alle skoler i Bergen

Del

Bergen kommune tar trafikksikkerhet på alvor, og innfører hjertesone rundt alle kommunens 77 barneskoler. – Et utrolig viktig tiltak for å gi barna en trygg skolevei, og en inspirasjon for alle landets kommuner, sier opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord.

Skoleveier over hele landet kan være kaotiske og utrygge. Nå mobiliser Bergen kommune, sammen med Trygg Trafikk og en rekke andre aktører, til storstilt Hjertesone-dugnad for å skape bilfritt miljø rundt alle skolene i Bergen. Målet med Hjertesone er å få flere barn til å sykle og gå til skolen, noe som gir sikrere skolevei, bedre helse og miljø. 

– Dette vil være et kjempeløft for trafikksikkerheten for barn og unge her i Bergen, samt bidra til bedre helse og miljø. Alle kommunenes 77 barneskoler vil innføre en bilfri Hjertesone rundt skolen, sier Byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, Pål Hafstad Thorsen.

– Vi ønsker at flere barn skal gå og sykle på sikrere skoleveier. At Bergen kommune nå innfører Hjertesone rundt alle sine skoler er et utrolig viktig tiltak for å gi barna en trygg skolevei, og en inspirasjon for alle landets kommuner, sier Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk. 

Trygg skolevei
De yngste er sårbare i trafikken og mange foreldre gruer seg til å la barna gå eller sykle til skolen. Flere foreldre velger derfor å kjøre barna helt til skoledøra, noe som paradoksalt nok og farlige situasjoner. I følge reisevaneundersøkelsen til Transportøkonomisk institutt 2014, opplever 4 av 10 foreldre skoleveien som usikker når det gjelder trafikkforhold.

– Vi er opptatt av trygge skoleveier og at færrest mulig skal omkomme eller bli skadet i trafikken. Trygg skolevei er avgjørende for at barn sykler og går til skolen, fortsetter Meisfjord.

Idéen bak Hjertesone startet på Vanse skole i Farsund, og i fjor ble Hjertesone startet flere steder i landet. 

Politiet står klare
Politiet er en av aktørene som støtter prosjektet, og de vil stå klare når skolene åpner etter sommerferien.

– Barn klarer ikke å lese et komplisert trafikkbilde, og voksne må derfor ta ansvar. I tiden før, under og etter skolestart har vi kontroll av fart, rus og sikring av barn i bil. Vi oppfordrer flere foreldre til å følge barna til fots eller på sykkel, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Risikotall viser at det er behov for handling: dobbelt så mange barn blir utsatt for alvorlige ulykker som fotgjengere og syklister sammenlignet med når de er passasjerer i bil. 

– Det må legges bedre til rette for myke trafikanter rundt skolene. Ved å markere en bilfri «Hjertesone» rundt skolen og samtidig sørge for trygge av- og påstigningssteder utenfor denne sonen, blir det bedre for alle, avslutter opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord.

Bak initiativet Hjertesone står politiet, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Miljøagentene, Syklistenes Landsforening og Trygg Trafikk. 

Slik lager du ”Hjertesone” rundt din skole:

  • Ta kontakt med skoleledelsen eller FAU for å lage «Hjertesone» på din skole. Foreldre, skole og elever samarbeider om prosjektet. 
  • Marker et område rundt skolen. Dette område er «Hjertesone» og skal være bilfritt før, under og etter skoletid.
  • Finn trygge og oversiktlige av- og påstigningssteder for barn som må kjøres. Av- og påstigningsstedene skal være utenfor «Hjertesonen». 
  • Elever bør i størst mulig grad oppfordres til å gå eller sykle til skolen.
  • Spre ideen om ”Hjertesone” på Facebook og i ditt nettverk.

Se eksempel på «Hjertesone» her:
http://www.mandal.kommune.no/component/phocadownload/category/16-trafikk-og-samferdsel?download=1660:trygg-skolevei-til-furulunden-skole-kart

Fakta:

  • Den siste femårsperioden (2011-2015) ble 189 barn i alderen 6 til 15 år drept eller hardt skadd i trafikken. Dette er en nedgang på 33 prosent fra forrige femårsperiode (2006-2010). Da ble 280 barn drept eller hardt skadd (Kilde: SSB).

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Trygg Trafikk

Trygg Trafikk
Trygg Trafikk
Tullinsgate 2
0103 Oslo

22 40 40 40http://www.tryggtrafikk.no

Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal omkomme eller bli hardt skadet i trafikken. Vi er tilstede i alle landets fylker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner og pådriver overfor myndigheter og bedrifter. Vi er også et bindeledd mellom frivillige aktører og myndigheter.

Følg saker fra Trygg Trafikk

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Trygg Trafikk på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Trygg Trafikk

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom