Kulturminnefondet

Historisk vekst for Kulturminnefondet

Del

Kulturminnefondets økonomiske ramme har vokst med 83 prosent siden 2014. Dette går frem av Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

Steinsfoss tømmerrenne utgjør et industrihistorisk kulturminne sammen med Setesdalsbanen. Renna er bygget i tre på 50-tallet, og er ca. fire kilometer lang. Etter de tiltakene som ble foretatt i 2016 og 2017, er tømmerrenna blitt en attraktiv ferdselsvei for turgåere, målet er at man skal kunne gå hele rennas strekke når prosjektet er fullført. Kulturminnefondet har støttet prosjektet med 825.000 kroner. (Foto: Linda Herud/Kulturminnefondet)
Steinsfoss tømmerrenne utgjør et industrihistorisk kulturminne sammen med Setesdalsbanen. Renna er bygget i tre på 50-tallet, og er ca. fire kilometer lang. Etter de tiltakene som ble foretatt i 2016 og 2017, er tømmerrenna blitt en attraktiv ferdselsvei for turgåere, målet er at man skal kunne gå hele rennas strekke når prosjektet er fullført. Kulturminnefondet har støttet prosjektet med 825.000 kroner. (Foto: Linda Herud/Kulturminnefondet)

- Dette fører til at langt flere private eiere av kulturminner kan få økonomisk støtte, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Han legger til at denne utviklingen er svært gledelig, og at Kulturminnefondet merker en stor interesse for å sette i stand kulturminner over hele landet. Søknadsmengden til Kulturminnefondet har mer enn fordoblet seg siden 2014.

- Det ventes rekordstor pågang av søknader i 2019, da vi går over til løpende søknadsbehandling. Dette gjør vi for å imøtekomme ønsker fra søkerne om raskere saksbehandlingstid, sier Bjørgen.

Flere kulturminner sikres for fremtiden

Kulturminnefondets egne undersøkelser viser at fire av fem eiere mener støtten er helt avgjørende for om de går i gang med sine prosjekter eller lar kulturminnet forfalle. Andre undersøkelser viser i tillegg at hver krone fra Kulturminnefondet blir til totalt 3,5 kroner brukt på kulturminnet.

- Dette utløser også lokal verdiskaping og arbeidsplasser for eksempel innen varehandel og restaureringsarbeid. Bonusen er et berget kulturminne, som sikres for fremtiden, og som kan skape nye verdier gjennom fremtidig bruk og næringsvirksomhet, understreker Bjørgen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Steinsfoss tømmerrenne utgjør et industrihistorisk kulturminne sammen med Setesdalsbanen. Renna er bygget i tre på 50-tallet, og er ca. fire kilometer lang. Etter de tiltakene som ble foretatt i 2016 og 2017, er tømmerrenna blitt en attraktiv ferdselsvei for turgåere, målet er at man skal kunne gå hele rennas strekke når prosjektet er fullført. Kulturminnefondet har støttet prosjektet med 825.000 kroner. (Foto: Linda Herud/Kulturminnefondet)
Steinsfoss tømmerrenne utgjør et industrihistorisk kulturminne sammen med Setesdalsbanen. Renna er bygget i tre på 50-tallet, og er ca. fire kilometer lang. Etter de tiltakene som ble foretatt i 2016 og 2017, er tømmerrenna blitt en attraktiv ferdselsvei for turgåere, målet er at man skal kunne gå hele rennas strekke når prosjektet er fullført. Kulturminnefondet har støttet prosjektet med 825.000 kroner. (Foto: Linda Herud/Kulturminnefondet)
Last ned bilde

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.

Les mer på våre nettsider.

 

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom