Kulturminnefondet

Historisk vekst for Kulturminnefondet

Del

Kulturminnefondets økonomiske ramme har vokst med 83 prosent siden 2014. Dette går frem av Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

Grøna gård i Østre Toten er en tidligere skysstasjon og seter med den gamle kongeveien fra Oslo til Trondheim rett forbi tunet. Gårdsanlegget utgjør et helhetlig tun og ligger i ett av to nasjonalt utvalgte kulturlandskap i regionen. Eier Per Idar Vingebakken har lagt opp til en aktiv fremtidig bruk av Grøna som et sted for formidling av samferdselshistorie, overnatting, selskapslokale og bolig. Grøna og omgivelsene rundt fremstår i dag som et helhetlig og verdifullt kulturmiljø med den gamle skysstasjonen i beitelandskapet, den godt bevarte Kongevegen og Skjærenbrua. Prosjektet har fått tilsagn på til sammen 1.378.500 kroner for tiltak på hovedbygning og låve. (Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet)
Grøna gård i Østre Toten er en tidligere skysstasjon og seter med den gamle kongeveien fra Oslo til Trondheim rett forbi tunet. Gårdsanlegget utgjør et helhetlig tun og ligger i ett av to nasjonalt utvalgte kulturlandskap i regionen. Eier Per Idar Vingebakken har lagt opp til en aktiv fremtidig bruk av Grøna som et sted for formidling av samferdselshistorie, overnatting, selskapslokale og bolig. Grøna og omgivelsene rundt fremstår i dag som et helhetlig og verdifullt kulturmiljø med den gamle skysstasjonen i beitelandskapet, den godt bevarte Kongevegen og Skjærenbrua. Prosjektet har fått tilsagn på til sammen 1.378.500 kroner for tiltak på hovedbygning og låve. (Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet)

- Dette fører til at langt flere private eiere av kulturminner kan få økonomisk støtte, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Han legger til at denne utviklingen er svært gledelig, og at Kulturminnefondet merker en stor interesse for å sette i stand kulturminner over hele landet. Søknadsmengden til Kulturminnefondet har mer enn fordoblet seg siden 2014.

- Det ventes rekordstor pågang av søknader i 2019, da vi går over til løpende søknadsbehandling. Dette gjør vi for å imøtekomme ønsker fra søkerne om raskere saksbehandlingstid, sier Bjørgen.

Flere kulturminner sikres for fremtiden

Kulturminnefondets egne undersøkelser viser at fire av fem eiere mener støtten er helt avgjørende for om de går i gang med sine prosjekter eller lar kulturminnet forfalle. Andre undersøkelser viser i tillegg at hver krone fra Kulturminnefondet blir til totalt 3,5 kroner brukt på kulturminnet.

- Dette utløser også lokal verdiskaping og arbeidsplasser for eksempel innen varehandel og restaureringsarbeid. Bonusen er et berget kulturminne, som sikres for fremtiden, og som kan skape nye verdier gjennom fremtidig bruk og næringsvirksomhet, understreker Bjørgen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Grøna gård i Østre Toten er en tidligere skysstasjon og seter med den gamle kongeveien fra Oslo til Trondheim rett forbi tunet. Gårdsanlegget utgjør et helhetlig tun og ligger i ett av to nasjonalt utvalgte kulturlandskap i regionen. Eier Per Idar Vingebakken har lagt opp til en aktiv fremtidig bruk av Grøna som et sted for formidling av samferdselshistorie, overnatting, selskapslokale og bolig. Grøna og omgivelsene rundt fremstår i dag som et helhetlig og verdifullt kulturmiljø med den gamle skysstasjonen i beitelandskapet, den godt bevarte Kongevegen og Skjærenbrua. Prosjektet har fått tilsagn på til sammen 1.378.500 kroner for tiltak på hovedbygning og låve. (Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet)
Grøna gård i Østre Toten er en tidligere skysstasjon og seter med den gamle kongeveien fra Oslo til Trondheim rett forbi tunet. Gårdsanlegget utgjør et helhetlig tun og ligger i ett av to nasjonalt utvalgte kulturlandskap i regionen. Eier Per Idar Vingebakken har lagt opp til en aktiv fremtidig bruk av Grøna som et sted for formidling av samferdselshistorie, overnatting, selskapslokale og bolig. Grøna og omgivelsene rundt fremstår i dag som et helhetlig og verdifullt kulturmiljø med den gamle skysstasjonen i beitelandskapet, den godt bevarte Kongevegen og Skjærenbrua. Prosjektet har fått tilsagn på til sammen 1.378.500 kroner for tiltak på hovedbygning og låve. (Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet)
Last ned bilde

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.

Les mer på våre nettsider.

 

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom