Jernbaneverket

Historisk fornyelse av Jernbaneverkets maskinpark - Nye arbeidsmaskiner presenteres

Del

Statsråd Kjetil Solvik Olsen markerer fornyelsen av maskinparken i Jernbaneverket ved å døpe den første av 21 nye fellesfaglige arbeidsmaskiner som blir levert til Norge. I løpet av de ti neste årene skal 30 ulike typer gamle anleggsmaskiner erstattes med tre grunnmodeller.

Sted: Fabrikkgt. 22, Lillestrøm
Tid:   14.30, fredag 26. august

På arrangementet vil det bli redegjort for den langsiktige strategien for fornyelse av skinnegående arbeidsmaskiner og de effektiviseringsgevinstene dette gir for drift og vedlikehold av jernbanen.

Kostnadene ved anskaffelsen av de 21 nye fellesfaglige arbeidsmaskinene er estimert til 470 mill. kr. Jernbaneverket har utlyst anbud ifm anskaffelse av nye fireakslede arbeidsmaskiner, som kan benyttes som brann- og redningstog, målevogn og til inspeksjon av kjøreledning og spor.

Den nye arbeidsmaskinen blir presentert sammen med Jernbaneverkets vedlikeholdstog og en av de fem nye revisjonsvognene som allerede er satt i drift.

Infrastrukturdirektør Gorm Frimannslund i Jernbaneverket åpner arrangementet før Statsråd Kjetil Solvik Olsen forestår dåpen av maskinen «C. A. Pihl», som er oppkalt etter Norges første Jernbanedirektør Carl Abraham Pihl (1865-97).

Praktisk informasjon:
Deltakere fra pressen må melde inn skostørrelse på medarbeidere de sender til arrangementet innen torsdag klokken 15.00. Ytterligere verneutstyr blir utlevert på stasjonsområdet på Lillestrøm.

Jernbaneverket vil gjøre droneopptak av den nye maskinparken. Foto og video kan tilgjengeliggjøres for media dersom det er ønskelig.

 
For ytterligere informasjon:
Edvard Andersen, seniorrådgiver, kommunikasjonsenheten, Samferdselsdepartementet
tlf: 905 11 667, epost: edvard.andersen@sd.dep.no

Svein Horrisland, kommunikasjonsdirektør, Jernbaneverket
tlf: 916 55 155, epost: svein.horrisland@jbv.no

Om Jernbaneverket

Jernbaneverket
Jernbaneverket
Stortorvet 7
0101 Oslo

05280http://www.jernbaneverket.no
Jernbaneverket skal på vegne av staten drifte, vedlikeholde og bygge ut statens jernbaneinfrastruktur med tilhørende anlegg og innretning. Jernbaneverket har ansvar for trafikkstyringen på det nasjonale jernbanenettet. Denne omfatter kapasitetsfordeling, ruteplanlegging og operativ trafikkstyring, herunder togledelse og publikumsinformasjon på stasjoner.

Følg saker fra Jernbaneverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Jernbaneverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Jernbaneverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom